พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

เดินกลับบ้าน…บนเส้นทางธรรม โดย พระอาจารย์จ๊อดส์

หลังจากจบภารกิจการเป็นพระวิทยากรในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมที่สวนโมกข์ : พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย เรียนรู้ ดูจิตใจ ระหว่างการเดินทางกลับวัดบ้านเกิด ธุดงค์ช่วงสั้นๆ กับการฝึกตน กับ พระครูสมุห์สุพัฒน์  อนาลโย...

ให้นำธรรมมาใช้กับโลก ไม่ใช่ให้โลกใช้เรา : Q&A by พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี

การเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ การเริ่มต้นใหม่ ทำอะไรก็ตาม ต้องศุึกษา ใจเย็น การให้คุณค่ากับตนเองในทุกสถานการณ์เป็นสิ่งจำเป็น ... หลังเกษียณในวัยที่ยังมีแรงทำงาน และไม่มีเงินออมจะทำอย่างไร ... Q&A ตอบปัญหาธรรม โดย พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี
ภาพวาดบนผืนผ้าใบ : โพธิ์ใบสุดท้าย ...รำลึกพระครูประโชติรัตนานุรักษ์

ใต้ร่มโพธิ์พฤกษ์ “พระครูประโชติรัตนานุรักษ์” พระผู้ไม่เคยประมาทในการทำความดี 

ใต้ร่มโพธิ์พฤกษ์ “พระครูประโชติรัตนานุรักษ์”    พระผู้ไม่เคยประมาทในการทำความดี          เมื่อวันวิสาขบูชาที่ผ่านมา ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรมตอนหนึ่งว่า “...ชีวิตนี้สั้นนัก เพราะฉะนั้น ‘ความไม่ประมาท’ ณ ขณะปัจจุบัน จึงเป็นบทสรุปแห่งพระบรมพุทโธวาทที่สั้นที่สุด แต่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับชาวพุทธทุกคน...” สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก...
พระอาจารย์สิงห์ทอง เขมิโย พระผู้อุปัฏฐากหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุมากว่า ๒๐ ปี ขอขอบคุณ ภาพจาก สามเณรปลูกปัญญาธรรมปีที่ ๘

ท่านอาจารย์พุทธทาส ประกาศคำสอนของพระพุทธเจ้า ด้วยลมหายใจที่ไม่ว่างเปล่า โดย หลวงพ่อสิงห์ทอง เขมิโย

“ผมตั้งใจมาศึกษาหาความรู้ มาอยู่กับอาจารย์พุทธทาส ผมมาอยู่รับใช้ท่านจนวินาทีสุดของชีวิต วันที่ท่านจะมรณภาพท่านบอกว่า สิงห์ทองเอ๋ย เราจะไปแล้ว เราสู้ร่างกายไม่ไหวแล้ว ไปเรียกอาจารย์โพธิ์มาหน่อย เราไม่อยากตายไปพร้อมกับพวงกุญแจ "ผมก็ออกไปเรียกอาจารย์โพธิ์ (พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จนฺทสโร) เจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี)  ซึ่งอยู่ในอาคารข้างๆ ‘อาจารย์โพธิ์ๆ อาจารย์พุทธทาสจะตายแล้วๆ’ ทั้งอาจารย์โพธิ์ ทั้งหมอที่รักษาตัวท่านก็มาหา หลังจากนั้นทุกคนก็ออกไป อาจารย์พุทธทาสท่านก็บอกว่า สิงห์ทองอยู่เป็นเพื่อนก่อนนะ ผมก็อยู่ประมาณสองโมงกว่าท่านก็พูดไม่ได้ ลิ้นแข็งไป แต่ท่านก็มีสติรู้สึกตัว ท่านรู้ความเป็นไปของร่างกายทั้งหมด...
ขอขอบคุณภาพจาก fb Suput Phonruksa กับ สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปีที่ ๘ ที่สวนโมกข์

“บาตรเล็ก บาตรใหญ่” โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

สามเณรน้อย​ถือบาตรใหญ่ พระอาจารย์ถือบาตรน้อย ความพอดีอยู่ที่การมอง สิ่งที่เรามองเห็นอาจจะไม่เป็นจริง เหมือนความคิดของเราที่ชักชวนให้คิดอย่างไรก็ได้ คำตอบอยู่ที่ใจทุกท่านแล้ว ชวนพิจารณา ... การที่เราไม่รู้จักตัวเองอย่างแท้จริง
ทุกอย่างจะเบา ถ้าเราช่วยกัน โดย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ

ทุกอย่างจะเบา ถ้าเราช่วยกัน โดย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ

กว่าจะมาเป็นกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม ยะลา ที่เกื้อกูลกันในชุมชน ระหว่างพระสงฆ์ บ้าน และวัด ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างงดงาม ซึ่งก่อกำเนิดจากโครงการบิณฑบาต และแสดงธรรมทุกเดือน ที่กระทรวงยุติธรรมของกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ ความดียิ่งทำยิ่งอิ่มใจ ไปไหนก็อิ่มบุญ...เพราะมีต้นทุนเป็นธรรม... ทุกอย่างจะเบา...
พระราชสุเมธาจารย์ (หลวงพ่อสุเมโธ) กับคณะสงฆ์วัดธรรมปาละ : คอลัมน์ บาตรเดียวท่องโลก :วาจาแห่งสติ โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

วาจาแห่งสติ โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

เราจะพูดอย่างไร ให้เป็นการสื่อสารที่แท้จริง เรียนรู้การฟังอย่างตั้งใจ แล้วเราจะพบคำตอบของการพูด มาฝึกสติ กับ การพูดอย่างรู้เท่าทันความคิด ว่าอะไรควรพูด อะไรไม่ควรพูด ในวงน้ำชาหลังการภาวนาในวัด ธรรมปาละ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
ขอขอบคุณ ภาพจากfb สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

“อย่าประมาท” พระวาจาสุดท้ายของพระพุทธเจ้า…พระคติธรรมจากสมเด็จพระสังฆราช

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๒๐ น. สมเด็จพระอริยวงคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรมในวันวิสาขบูชา ทรงแนะให้ชาวพุทธดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาท โดยทรงประทานพระคติธรรมอย่างเป็นทางการ สำหรับวันวิสาขบูชา ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อวานนี้ ความว่า ขอขอบคุณ...
พระพุทธเจ้าในใจฉัน โดย หมอนไม้ (สีชอร์คฝุ่นบนกระดาษปรู๊ฟ )

พระโพธิสัตว์ในใจฉัน กับ นิทานวันวิสาขบูชา

ภาพวาดลายเส้นพระภิกษุนั่งสมาธิใต้ต้นโพธิ์ ภาพนี้ เขียนด้วยสีฝุ่นผงถ่าน ตั้งใจวาดเป็นภาพประกอบในหนังสือ "ลูกผู้ชายต้องบวช " โดยพระอาจารย์ญาณวชิระ ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่ข้าพเจ้าเคารพรักและศรัทธายิ่ง แต่ด้วยความที่วาดไว้หลายภาพ ภาพนี้ จึงมิได้ถูกคัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนั้น ถามว่า ภาพนี้เสียใจไหม ภาพคงไม่มีคำตอบ มีแต่ความสงบให้เราได้พิจารณา ใคร่ครวญ ส่วนคนวาดภาพยังคงเต็มไปด้วยความรู้สึก
คณะสงฆ์กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม ในยุคเริ่มแรก

ทุกการเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนา กับการปิดทองหลังพระของ “กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม”

ทุกการเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนา กับการปิดทองหลังพระของ “กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม” ...เปิดหูฟังอย่างตั้งใจ ฟังหูไว้หูในทุกทุกเรื่อง อย่าหุนหันโกรธง่ายกลายขัดเคือง ฟังเนืองเนือง ฟังด้วยดีมีปัญญา

TRENDING RIGHT NOW