มิตรภาพ และความเข้าใจ ณ ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งโดโมดอสโซลา   โดย พระพิทยา ฐานิสสโร   

มิตรภาพ และความเข้าใจ ณ ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งโดโมดอสโซลา      โดโมดอสโซลา (Domodossola)เป็นเมืองเล็กๆ ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาทางตอนเหนือในแคว้นพีดมอนต์ (Piedmont) ประเทศอิตาลี ซึ่งชายแดนติดกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่นี่ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวหลัก แต่มีศิลปะที่ผสมผสานกันระหว่างประติมากรรมและจิตรกรรมของชาวคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ภายในโบสถ์ ศิลปกรรมเป็นงานสามมิติ แต่ละชาเปลบริเวณมุขโค้ง เริ่มต้นตั้งแต่ปริมณฑลของเมืองจนถึงโบสถ์บนภูเขาที่มีพระเยซูทรงถูกตรึงไม้กางเขน เมื่อนักแสวงบุญมีโอกาสเดินลดเลี้ยวจากชาเปลหนึ่งไปอีกชาเปลหนึ่งเหมือนได้รับรู้เรื่องราวและเดินตามรอยพระบาทของพระเยซูบนถนนโดโลโรซา (Via Dolorosa) ในกรุงเยรูซาเลม ซึ่งเป็นถนนที่พระองค์ทรงเดินแบกกางเขนไปสู่เนินกอลกอธา (Golgotha) ที่ทรงถูกตรึงกางเขน และสถานที่แห่งนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ได้จำลองเรื่องราวนั้น ภูเขาแห่งเมืองนี้ได้รับการขนานนามว่าภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งโดโมดอสโซลาหรือ ภูเขาศักดิ์สิทธิ์มอนเตคัลวาริโอ(อิตาลี: Sacro Monte di Domodossola หรือ Sacro Monte...
Meditation by Mon

ความทุกข์ไม่มีใครหยั่งถึง…

คำพูดสวยหรู ที่ว่า "ปล่อยวาง " , อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา " ล้วนเป็นคำที่ลึกซึ้ง   เป็นคำที่ฉันค้นพบว่า หากเราไม่ได้ตระหนักด้วยเวทนาอย่างถึงที่สุดจนหลุดไปจากเวทนานั้นด้วยสติสัมปชัญญะจริงๆ ก็ไม่อาจพบได้ แต่ก็ยังดีที่เราได้จดจำไว้ เป็นสัญญา  ดังคำสอนของพระพุทธองค์ว่า  "ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ" เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ผู้ปฏิบัติจะรู้สภาวะการปฏิบัติด้วยตนเอง เป็นคำที่ลึกซึ้งมาก  หากสติ ไม่ปรากฎ ไม่มีทางที่เราจะพบว่าจะรู้อะไรได้เลย มีม่านมายาของกิเลสปกคลุมจิตหลายชั้นเหลือเกิน  จนทำให้เราเหมือนรู้ แต่ไม่รู้ เพราะถูกกิเลสมันหลอกเอา ตลอดเวลา  จึงทำให้ให้ทุกข์   อย่างไรก็ตาม   ความทุกข์ก็สอนธรรมเราได้เป็นอย่างดี  ความทุกข์เป็นสิ่งเดียวที่สอนเรา สอนชีวิต สอนว่า การเกิด ไม่น่าปรารถนาอีกแล้ว  แต่การที่จะดับการเกิดนั้น ก็ต้องใช้สติสัมปชัญญะ สมาธิ และปัญญาเช่นกัน  ไม่ง่ายเลย ที่จะฝ่าด่าน ความทุกขฺไปจนกว่าจะเห็นทุกข์...
โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

พายุการศึกษา : โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

พายุการศึกษา โดย พระพิทยา ฐานิสสโร สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนที่ใครๆ อยากมาสัมผัสความงดงามของธรรมชาติที่รายล้อมด้วยภูเขาสลับกับทะเลสาบเขียวมรกตใสเย็น หลายภูเขาของประเทศนี้มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ในเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา จำนวนหิมะได้ลดปริมาณลงอย่างมาก ฤดูหนาวปีนี้หิมะตกช้ากว่าปีก่อนๆ อากาศจึงอบอุ่นยาวนาน เมื่อหิมะตกแล้วก็ละลายเร็วกว่าก่อน ใครที่อยากเล่นสกีต้องขึ้นไปยังภูเขาที่สูงเท่านั้น ภูเขาที่ต่ำลงมาอาจมีหิมะไม่พอที่จะเล่นสกีได้ ถึงแม้จะมีการทำหิมะเทียมที่ต้องใช้น้ำจำนวนมากเพื่อผลิต ส่งผลกระทบต่อกิจการโรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้าและคนที่ทำงานและมีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่เหล่านั้นเป็นลูกโซ่ ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง ความไม่ปรกติทางธรรมชาติ รวมทั้งเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติไปทั่วทุกมุมโลกในรูปแบบที่แตกต่างกัน ต่างเวลา ต่างวาระ ต่างความรุนแรง แต่ไม่มีใครสามารถหยุดเหตุการณ์ธรรมชาติที่ทรงพลานุภาพนี้ได้ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยอย่างสมดุล และประกาศให้มนุษย์รู้ว่าสร้างเหตุเช่นไรไว้ ย่อมได้รับผลเช่นนั้น ไม่มีทางหลีกหนีพ้น แม้ในขณะนี้ ณ ทางตอนใต้ของประเทศไทยได้รับความเสียหายทางทรัพย์สินอย่างใหญ่หลวงทั้งในของส่วนสาธารณะและส่วนบุคคล อาจพรากชีวิตคนรักของใครหลายๆ คนผลพวงจากพายุปาบึกที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆ ร้อนๆ ความเห็นแก่ตัวที่เกิดจากความไม่รู้หรือที่เรียกว่า “อวิชชา” ของคน เป็นจุดเริ่มต้นของการทำลายล้างความสมดุลทางธรรมชาติ...
เธอคือพรอันประเสริฐ โดย พระพิทยา ฐานิสสโร  

เธอคือพรอันประเสริฐ โดย พระพิทยา ฐานิสสโร  

เธอคือพรอันประเสริฐ  โดย พระพิทยา ฐานิสสโร   ดินโคลนถล่มครั้งใหญ่จากภูเขาลงมาในหมู่บ้านแถว Chembery ประเทศฝรั่งเศส ในวันที่ 24 พฤศจิกายน ปีพุทธศักราช ๑๗๙๑ ทำให้เกิดความเสียหายในหมู่บ้านและผู้คนเสียชีวิตจำนวนมาก แต่ไม่สร้างความเสียหายกับโบสถ์พระแม่มาเรียดำในหมู่บ้านนั้น หลังจากเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุให้เกิดความศรัทธาอย่างยิ่งใหญ่ต่อพระแม่มาเรียดำนับจนถึงปัจจุบันนี้ และเมื่อใครที่มาขอพรสำเร็จ มีหลายคนที่กลับมาแสดงความขอบคุณด้วยการทำป้ายสลักหินอ่อนใส่ชื่อ วัน เดือน ปี ที่ตนได้สมประสงค์ในสิ่งที่ได้ขอพรไว้ต่อพระแม่มาเรียดำ ในทุกๆ ที่ไม่ว่าจะนับถือศาสนาไหนหรือที่ใดๆ บนโลกใบนี้ สถานที่ที่มีการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติสู่ความเรียบง่าย เพื่อลดความเห็นแก่ตัว ปล่อยวางความยึดมั่น ถือมั่นในตัวตนของตน เพื่อเป็นการอุทิศชีวิตบนหนทางแห่งการตื่นรู้ ณ ที่ๆ นั้น เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เสมอ รูปเคารพเป็นเพียงสิ่งสมมติให้ผู้คนที่นับถือในความเชื่อ สิ่งสมมตินั้นๆ จากความดีหรือสิ่งดีๆ...
คุณค่าแห่งพระพุทธศาสนา โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

คุณค่าแห่งพระพุทธศาสนา คุณค่าแห่งสติปัญญาพาพ้นทุกข์ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

"ทำอย่างไรจะให้เด็กๆ มีความรู้สึกดี และมีความรู้สึกตัว ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเขา เวลาอะไรมากระทบชีวิต ขอให้เขามีหลักในการดำเนินชีวิต ให้มีหลักยึดเหนี่ยวใจ” คุณค่าแห่งพระพุทธศาสนา คุณค่าแห่งสติปัญญาพาพ้นทุกข์ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท   สำนักสงฆ์นิโครธาราม ๒ ยะโฮร์บาห์รู มาเลเซีย   “ทำอย่างไรจะให้เด็กๆ มีความรู้สึกดี และมีความรู้สึกตัว ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเขา เวลาอะไรมากระทบชีวิต ขอให้เขามีหลักในการดำเนินชีวิต ให้มีหลักยึดเหนี่ยวใจ”                 ส่งท้ายการปฏิบัติศาสนกิจของผู้เขียนที่สำนักสงฆ์นิโครธาราม ๒ ยะโฮร์บาห์รู มาเลเซีย เมื่อพูดถึงการเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจของคณะพระอาจารย์กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม ก็ยังดำเดินไปจนถึงการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ซึ่งจะสอบในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์...
เปลี่ยนคู่บาป เป็นคู่บุญ โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย เรื่อง และ ภาพ

เปลี่ยนคู่บาปเป็นคู่บุญ โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

เปลี่ยนคู่บาปเป็นคู่บุญ  โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย เรื่อง และ ภาพ          ปัญหาของคู่รักที่เปลี่ยนมาเป็นคู่รก หรือ คู่รบ ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในยุคนี้ มันเป็นมาตั้งแต่มีมนุษย์เกิดขึ้นแล้วในโลก เพราะมนุษย์ไม่ได้มากับกายอย่างเดียว แต่มากับจิตใจด้วย อีกทั้งเป็นจิตใจที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาอีกต่างหาก ซึ่งทำให้เกิดปัญหาในการแย่งชิงผู้หญิงผู้ชาย แย่งชิงที่อยู่อาศัย แย่งชิงพื้นที่อุดมสมบูรณ์ เพื่อเป็นแหล่งอาหาร และการสะสม เพราะการแย่งชิงนี้ทำให้มนุษย์ไม่มีวันสงบสุข จากพื้นฐานของการแย่งชิง ทำให้ก่อเวรกรรมไม่สิ้นสุด ซึ่งเวรกรรมทั้หมด เรื่องการแย่งคู่ และเรื่องความรักเป็นเรื่องใหญ่มากๆ พระพุทธเจ้าตรัสว่า ลักษณะของคู่สามีภรรยามี ๔ แบบ คือ ๑. สามีผีอยู่ร่วมกับภรรยาผี ๒....
รักอย่างไรจึงไม่กลายเป็นความรก พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย เรื่อง และ ภาพ

“รัก” อย่างไรจึงไม่ “รก” : พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย เรื่อง และ ภาพ

รักอย่างไรจึงไม่กลายเป็น “ความรก” โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย เรื่อง และ ภาพ เคยสงสัยไหมว่า ... ทำไม ความรักจึงกลายเป็นความเกลียดชัง จนถึงขั้นอาฆาตพยาบาทไปได้ อาตมาชวนมาธรรมวิจัยกันว่า  ความรักแบบใดเป็นความรักที่เป็นเหตุให้เกิดความรุนแรงได้ และเราจะออกจากความรุนแรง หรือป้องกันความรุนแรงไม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างไร ๑.ความรักแบบมิตรภาพ เป็นความรักที่มาจากการคบหากันนาน ไม่ได้มีความรู้สึกตื่นเต้น เร่าร้อน หรือใจเต้น แต่เป็นการกระทำที่ทั้งคู่มีความสนใจในสิ่งเดียวกัน หรือกิจกรรมที่มีร่วมกันเป็นเวลานาน ความรักแบบนี้เป็นรักที่มั่นคง ยืนยาว ที่ผนวกเข้าไปกับการใช้ชีวิตประจำวันของคุณด้วยนั่นเอง ๒.ความรักแบบลุ่มหลง สำหรับคนที่มีความรักแบบนี้มักจะเป็นรักที่ต้องการความใกล้ชิดและการเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ และต้องการให้คู่รักของตนแสดงความรักมากกว่าปกติ เมื่อใดที่คู่รักไม่ใส่ใจ หรือไม่แสดงความรักตามที่ใจปรารถนา คนเหล่านี้จะเลือกทำร้ายตนเอง เพื่อเอาชนะความรัก ๓. ความรักแบบเสน่หา เป็นความรักที่คล้ายกับรักแรกพบ มีความดึงดูดใจซึ่งกันและกัน รู้สึกถูกใจอีกฝ่ายตั้งแต่แรกเห็น คู่รักประเภทนี้เป็นความรักที่พยายามพัฒนาความสัมพันธ์อย่างรวดเร็ว...
พระครูประโชติรัตนานุรักษ์

“ครูผู้สอนด้วยชีวิต”พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ที่ข้าพเจ้ารู้จัก (๕) โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

จาริบ้านจารึกธรรม  ครูแห่งสันติที่สอนด้วยชีวิต พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ที่ข้าพเจ้ารู้จัก (๕) โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท   วัดทองนพคุณ คลองสาน กรุงเทพฯ          นับตั้งแต่วันมรณภาพของพระครูประโชติรัตนานุรักษ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ อดีตเจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี และอดีตประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสาจังหวัดนราธิวาส ครบ ๕๐ วันเมื่อไม่นานมานี้ คณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส นำโดยพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งญาติโยมที่เคารพนับถือในตัวท่าน ได้ร่วมกันทำบุญ “ปัญญาสมวาร” คือการทำบุญครบรอบ ๕๐ วันอุทิศถวายท่าน เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อท่าน เพื่อเป็นการระลึกถึงความดี และสืบต่อปณิธานของท่านในมุมที่คนหลากหลายได้สัมผัส ได้กล่าวถึงท่าน อีกบทบาทหนึ่งที่มีความโดดเด่นนั่นก็คือ พระนักสันติวิธี ผู้เจริญรอยตามพระอุปัชฌาย์ คือ พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส หรือที่ชาวบ้านเรียกด้วยความเคารพว่า พ่อท่านอ่อน มีบทบาทในการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างไทยพุทธ-มุสลิมในพื้นที่...
ก้าวไปสู่อนาคตด้วยพลังแห่งปัญญาของชุมชน. : พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

ก้าวไปสู่อนาคตด้วยพลังแห่งปัญญาของชุมชน โดย  พระมหาประสิทธิ์  ญาณปฺปทีโป

ก้าวไปสู่อนาคตด้วยพลังแห่งปัญญาของชุมชน โดย  พระมหาประสิทธิ์  ญาณปฺปทีโป “ทุกปัญหาผ่านพ้นเมื่อชุมชนเกิดปัญญาสาธารณะ” เคยได้แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาชุมชนกับสาขาการจัดการชุมชนของราชภัฏแห่งหนึ่ง  สรุปกันว่า ปัญญา คือ ทางออกของปัญหาในการพัฒนาชุมชน ปัญญาคือแสงสว่างในโลก  ที่ช่วยส่องทางให้กับคนทุกคนได้ดำเนินชีวิตไปในทางที่เหมาะสม และมีความสุข  พัฒนาชีวิตตนเองได้เต็มศักยภาพ  แต่ว่าปัญญา ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เป็นสิ่งที่เราจะต้องบ่มเพาะ  สร้างมันขึ้นมาให้มีในตัวเอง บางคนบอกว่า  ปัญญาคือต้องมีปริญญา  ซึ่งจริงๆ หากดูสถิติการลงทะเบียนคนจน  จะเห็นได้ว่า  คนจบปริญญาตรีโทเอก ก็มีไปลงทะเบียนกันเยอะเหมือนกัน  ฉะนั้นแล้ว  ปัญญามิอาจจะวัดด้วยปริญญาเพียงอย่างเดียว  เราไม่มีปริญญาจึงไม่ควรคิดว่าตนเองไม่มีปัญญา  และแม้จะไม่มีค่าเรียน  เราก็สามารถที่จะสร้างปัญญาหาความรู้ให้กับตนเองได้ “ความรู้มีอยู่ทั่วไป”  เป็นคำที่เคยได้ยินมาตั้งแต่เด็ก แต่มายุคนี้ เขาพูดกันถึง  “ปัญญาสาธารณะ” หมายถึงแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อคนทั่วไป  เข้าถึงได้  เข้าถึงง่ายและประหยัด  ซึ่งมีอยู่แล้วในชุมชนของเราเอง ...

TRENDING RIGHT NOW