พระครูนิโครธรรมาภรณ์ หรือ หลวงพ่อเอนก ยสทินฺโท เจ้าอาวาสวัดป่าไทรงาม จังหวัดอุบลราชธานี

เพราะทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ? เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๗” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

เรียนรู้ความตั้งใจ กับความจริงที่จะต้องยอมรับ เมื่อเกิดการผิดหวัง หากทว่า การที่ได้เรียนรู้สภาวะของจิตใจ ด้วยสติ ความรู้ตัวทั่วพร้อม ไม่ว่าจะสมหวัง หรือ ผิดหวังนั้นสำคัญกว่า ... เพราะทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ? เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๗”

สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ กับ งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อความสุขสงบของสังคมเป็นหลัก โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.

"ความองอาจ ความสง่างาม ความมีน้ำใจ และความเสียสละของท่านทั้งหลาย จะเป็นปราการอันแข็งแกร่งให้กับพระพุทธศาสนา และจะเป็นทิฏฐานุคติให้พระสงฆ์รุ่นหลังได้ดำเนินตาม หากเราทั้งหลายยังเชื่อมั่นในวิถีทางของพระพุทธองค์ ยืนหยัดการทำงานด้วยความเด็ดเดี่ยว กล้าแกร่ง และปฏิบัติร่วมกันอยู่เช่นนี้ พระศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ชื่อว่าจะยังดำรงอยู่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลก” พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) เลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ ในครั้งนั้น กล่าวไว้ตอนหนึ่งใน คัมภีร์พระวิทยากร หลักสูตรพระวิทยากรกระบวนธรรม
พระครูนิโครธรรมาภรณ์ ( หลวงตาเอนก ยสทินฺโท ) ขอขอบคุณ ภาพจาก fb สามเณรปลูกปัญญาธรรมปีท่ ๗

ห้องเรียนธรรมะบนดินแดนอีสานใต้ เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๗” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

บทความที่แล้วกล่าวถึง “ต้นไม้ผลิใบ ธรรมะผลิบาน เบื้องหลังสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๖”  ได้เล่าถึงบทสรุปของการเรียนธรรมะ ผ่านกระบวนการเรียนการสอน เรียนรู้วิถีชีวิตของความเป็นสามเณรภายใต้แนวคิด “รักตน-รักคน-รักโลก-รักจักรวาล” เพื่อค้นหาและเข้าใจความหมายที่แท้จริงของ “ความรักจักรวาล” ห้องเรียนธรรมะบนดินแดนอีสานใต้ เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๗” โดย พระมหาอภิชาติ...

ไขทุกข์เปิดใจ โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

เรียนรู้ดูความทุกข์จากความคาดหวังที่มองไม่เห็น จนเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรา ของเรา จากการเจริญสติ โดยการเคลื่อนไหว ด้วยความรู้สึกตัว ... ไขทุกข์เปิดใจ โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย (พระอาจารย์จ๊อดส์ ) โครงการปฏิบัติธรรมแบบการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว​ วัดนิโครธาราม​  จังหวัดตรัง​ ตั้งแต่วันที่ ๖ ถึง ๙​ ...
จุดเทียนวันพระ ภาพลายเส้นพู่กันโดย หมอนไม้

เมื่อเทียนเล่มหนึ่งถูกจุดขึ้น…

วันนี้วันพระแรกของเดือน ๗ ข้าพเจ้าเดินไปทำบุญที่วัด สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าชอบก็คือ การจุดเทียน แล้วก็นำดอกไม้ไปวางไว้ในแจกันที่ทางวัดจัดให้ เวลาจุดเทียนแล้ว ก็ชอบนำแสงเทียนไปจุดให้กับเทียนเล่มอื่นๆ ที่ดับลงไปก่อนหน้านี้ จะด้วยแรงลมหรืออะไรก็ตามที
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘

๙ มิถุนายน วันอานันทมหิดล “พระมหากษัตริย์ ผู้เป็นที่รักของแผ่นดิน”

" ถ้าคนไทยทุกคน ถือว่าตนเองเป็นเจ้าของชาติบ้านเมือง และต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดี ด้วยความสุจริตและถูกต้อง ตามทำนองคลองธรรมแล้ว ความทุกข์ยากของบ้านเมือง ก็จะผ่านพ้นไปได้” พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่...
เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๖" โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

ต้นไม้ผลิใบ ธรรมะผลิบาน… เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๖” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

สัปดาห์ที่แล้ว พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท พระวิทยากรจากกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม เล่าเรื่อง “เสียงของครูผู้อยู่ประจำกุฏิ” ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตา กรุณา ให้ความรักก่อนความรู้จนเกิดการเปลี่ยนแปลงของ"สามเณรปลูกปัญญาธรรม" ภายในเวลาหนึ่งเดือน จริงหรือ มาดูกันว่า ธรรมะเปลี่ยนแปลงคนได้จริงหรือเปล่า... ขอขอบคุณภาพจาก fb พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท กับ โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปีที่...
ธรรมจัดสรร.... สามวันที่ฉันตื่นรู้ โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

ธรรมจัดสรร​… สามวันที่ฉันตื่นรู้ โดย พระอาจารย์จ๊อดส์

ชวนกันมาเรียนวิชาค้นพบตัวเองภายในสามวันกับพระอาจารย์จ๊อดส์ ... ธรรมจัดสรร​.... สามวันที่ฉันตื่นรู้ โดย พระอาจารย์จ๊อดส์  พระครูสมุห์สุพัฒน์  อนาลโย "ผลงานบ่งบอกถึงความสามารถของตน​   ส่วนการกระทำบ่งบอกถึงคุณธรรมของคน" ชีวิตจะมีความหมายและคุณค่าเป็นประโยชน์ฝากไว้กับโลกบ้างยังน่าดู​
ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ท่านพุทธทาสกับความรักของแม่

เพราะความรักของแม่ จึงทำให้โลกนี้เย็นลง เพราะความรักของแม่ จึงทำให้เกิดมีสวนโมกข์ เพราะความรักของแม่ จึงทำให้คนเรารู้จักคำว่า "ยอม" ให้เป็น ใครไม่ยอมไม่เป็นไร ข้าพเจ้ายอมเอง ดังนี้...
พุทธพลิกใจ ไทยพลิกโลก โดย พระมหา ดร.ขวัญชัย กิตฺติเมธี ดร.ป.ธ.๙

พุทธพลิกใจ ไทยพลิกโลก พระสงฆ์สื่อธรรมอย่างไรในยุคออนไลน์ โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ดร.ป.ธ.๙

ย้อนอดีตรำลึกความทรงจำ จุดกำเนิดแห่งการเผยแผ่ธรรมของพระสงฆ์ยุคใหม่ ให้ทันโรคทางใจแก้ไขทุกข์ของผู้คนให้ทันท่วงที... พุทธพลิกใจ  ไทยพลิกโลก พระสงฆ์สื่อธรรมอย่างไรในยุคออนไลน์ โดย พระมหาขวัญชัย  กิตฺติเมธี ดร.ป.ธ.๙            การก้าวไปข้างหน้าของงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคดิจิตอล มีความจำเป็นมากที่พระสงฆ์จะต้องมีความสามารถในการเผยแผ่ธรรมผ่านการสื่อสารในช่องทางต่างๆ ของสื่อออนไลน์เพื่อเป็นน้ำดีแทรกไว้ในสื่อร้อนๆ ที่กำลังพาคนหลงไปกระแสของอารมณ์จนทำให้ขาดสติ การสื่อสารอย่างมีสติ จะช่วยลดการเบียดเบียนกันอันจะเกิดจากอารมณ์เป็นส่วนใหญ่

TRENDING RIGHT NOW