ราชาผู้อ่อนโยน โดย พระปลัดวีรพล วีรพโล วัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช

ราชาผู้อ่อนโยน โดย พระปลัดวีรพล วีรพโล วัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช

เนื่องในวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นวันครบรอบ ๓ ปีแห่งการเสด็จสวรรคตของ "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" ...พระราชาผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้าน้อมเศียรเกล้า ขอเล่าเรื่องแห่งความงดงาม "พระราชาแห่งแผ่นดิน" จากการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ด้านการเขียน (โครงการพระนักเขียน๒๕๖๐) เรื่อง “การเขียนบทความทั่วไป” โดย สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์   วันที่...
ขอขอบคุณ ภาพน่ารัก "น้องบรุซ ธนิน ริรัตนพงษ์"

วันพระ กับ “น้องบรุซ” ธนิน ริรัตนพงษ์ ปิดเทอมตามอาม่ามาถวายเพลพระ” วัดแคนางเลิ้ง” ทุกวัน ได้ฟังพระให้พร จนจำบทสัพพีฯ ได้ขึ้นใจ

จากวิดีโอเล็กๆ ใสๆ ของ น้องบรุซ ธนิน ริรัตนพงษ์ ที่ปิดเทอมจะตามอาม่ามาถวายเพลพระ วัดแคนางเลิ้ง ทุกวัน ได้ฟังพระให้พร จนจำบทสัพพีได้ขึ้นใจ ก็เลยนำมาเล่าต่อให้ฟังถึงความหมายของบทสวดสัพพีนี้กันค่ะ ก่อนจะถึงบทสัพพี ฯ เวลาทำบุญแล้วพระท่านจะสวดบทอนุโมทนาวิธี อนุโมทนารัมภคา ก่อน ความหมายของบทสวดนั้นไพเราะมากค่ะ ดังนี้ ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปูเรนติ สาคะรัง-ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะ อิโต ทินนัง...
ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร จุดเริ่มต้นแรงบันดาลใจของ "ญาณวชิระ” หรือ พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในการเขียน “ทศชาติ : ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๙

รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (ตอนที่ ๓๒) “เมตตาบารมี” วิถีพระโพธิสัตว์

การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ใน “ทศชาติ” ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งท่านพระอาจารย์ญาณวชิระ หรือ ท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)ในครั้งนั้น เขียนขึ้นในปีพ.ศ.๒๕๔๙ ท่านให้ความสำคัญไม่เพียงการศึกษาจากพระไตรปิฎก หากยังอยู่ในวิถีการปฏิบัติของท่านในเพศบรรพชิตมาตลอดชีวิตของท่านด้วย หนังสือ “ทศชาติ” ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง โดย ญาณวชิระ นับตั้งแต่บรรพชาเป็นสามเณรน้อยในวัยเพียงสิบสองสิบสามปี ท่านก็มีความตั้งใจที่จะเป็นพระ ดังในรำลึกวันวาน มโณปณิธานของท่านอย่างชัดเจนว่า
เด็กน้อยกับการภาวนา คุณค่าแห่งลมหายใจ โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

“เด็กน้อยกับการภาวนา คุณค่าแห่งลมหายใจ” โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

เมื่อราวสามปีก่อน ได้พบกับเด็กหญิงตัวน้อยเชื้อชาติจีนมาเลเซียวัย ๘ เดือน เธอถือกำเนิดและอาศัยที่สหรัฐอเมริกา คลานเข้ามาใกล้ ขณะที่บรรยายธรรมให้ชาวอเมริกันกลุ่มเล็กๆ ฟัง เธอต้องการจับระฆังใบใหญ่ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของพระและพระบอกทุกคนให้อยู่เป็นปรกติ ปล่อยเธอตามสบาย ซึ่งเป็นครั้งแรกที่พ่อแม่ของเธอมาฟังธรรมและเธอก็ร่วมอยู่ในกิจกรรมวันนั้นจนจบ หลังจากนั้นเป็นต้นมาในช่วงที่พระมาพำนักที่เวอร์มอนท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา พ่อแม่ของเธอก็นำเธอมาปฏิบัติด้วยเสมอ และแม่ก็ห้ามเธอบ่อยๆ ว่าอย่าแตะต้องตัวพระอาจารย์นะ เธอคงสงสัยอยู่ไม่น้อยว่าทำไมต้องปฏิบัติเช่นนั้น แต่เธอก็พยายามเข้ามาอยู่ใกล้ๆ เสมอ "เด็กน้อยกับการภาวนา คุณค่าแห่งลมหายใจ"
“เข้าวัดวันอาทิตย์ ใกล้ชิดพระรัตนตรัย”ฯ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

“เข้าวัดวันอาทิตย์ ใกล้ชิดพระรัตนตรัย วันพระประจำใจ ณ วัดพุทธารามเกาหลี” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

หลายสัปดาห์ก่อนได้เล่าถึงงานสาธารณสงเคราะห์ของวัด ของพระสงฆ์ผู้เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดพุทธารามเกาหลี ซึ่งเป็นงานหนึ่งใน ๖ ด้านของมหาเถรสมาคมที่กำหนดให้วัดไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ดำเนินการ เพื่อให้การอนุเคราะห์สงเคราะห์ญาติโยม วันนี้จะขอเล่าถึงงานเผยแผ่ ซึ่งก็เป็นอีกงานหนึ่งที่มีความสำคัญ วันนี้ก็เลยจะชวนผู้อ่านข้ามน้ำข้ามทะเล มาเรียนรู้การบวชศีลจารีณีประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันกับพี่น้องชาวไทยที่เกาหลีใต้ ซึ่งจะครบสองเดือนของการมาปฏิบัติศาสนกิจ ผู้เขียนได้นับดูผู้มาบวชศีลจาริณีก็เยอะพอสมควร ครั้งละ ๕ คนบ้าง ๓ คนบ้าง ๒ คนบ้าง...
ขอขอบคุณ ภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ

พลิกฟื้น “บวร” ในสังคมพหุวัฒนธรรม ก้าวไปด้วยกัน สันติสุข โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

ถ้าเราคิดว่าโรงเรียนนี้เป็นสมบัติของทุกคน ถ้าเรารักสมบัติของเราก็ต้องสนใจดูแล เช่นเดียวกับพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของเราทุกคนชาวไทย ถ้าเรารักก็ต้องร่วมกันปกป้องรักษา เพราะทุกอย่างล้วนเป็นสมบัติของเราชาวไทยที่จะต้องรักษาและปกป้องในฐานะผู้สืบทอดต่อไป” เว้นวรรค ท่องเที่ยวระหว่างทางไป “เล ดาลัก” ตัดสลับกลับมาที่การถอดบทเรียนโครงการ “เยี่ยมพระพบปะโยม”  ณ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๕-๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อลงพื้นที่ให้กำลังใจกับพระสงฆ์และให้ธรรมะกับอุบาสกอุบาสิกาชาวพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้กันต่อ ในระหว่างการเดินทางครั้งนั้น ทำให้ระลึกถึงคำกล่าวของพระเดชพระคุณพระพิศาลสิกขกิจ...
“ชาที่ไร้กลิ่น” ในวันแห่งครอบครัว โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

“ชาที่ไร้กลิ่น” ในวันแห่งครอบครัว โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

เรียนรู้การฝึกปฏิบัติเยียวยาหัวใจที่เจ็บปวดในชีวิตประจำวัน กับ กิจกรรมทุกอย่างที่เจอแรงกระทบ ด้วยความเข้าใจในความเหมือนและความต่าง ที่ไม่อาจมารวมกันได้ ทำอย่างไรที่จะแปรเปลี่ยนความรู้สึกผิดที่ขาดสติ ไปสู่ปัญญา... กับ พระอาจารย์พิทยา ฐานิสสโร

ดำเนินชีวิตตามรอย “ทศพิธราชธรรม” วันเฉลิมพระชนพรรษา… จาริกธรรมสกอตแลนด์ (ตอนที่ ๑๐) โดย พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

ประเทศไทย ประกอบไปด้วย ๓ สถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์สำคัญยิ่งต่อสังคมไทย ดังที่อาตมาได้กล่าวไปในจาริกธรรมสกอตแลนด์ตอนที่ ๖ “ชาวไทยในสกอตแลนด์ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักณ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๑๐ ที่ผ่านมาว่า   “สถาบันพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย และทรงเป็นที่เคารพรักเทิดทูนอย่างสูงยิ่งของประชาชนชาวไทยมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน หากเราได้ศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันจะพบว่าพระมหากษัตริย์ทุกๆ พระองค์ทรงอุทิศพระองค์เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงประชาราษฎร์มาตลอด”

“อธิษฐานธรรม” ตั้งใจอะไรดีในพรรษานี้ โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

แม้ว่าจะเข้าพรรษามาได้สองสัปดาห์กว่าๆ แล้ว หากทว่า ยังไม่สายเกินไปที่จะทำอะไรดีๆ เป็นของขวัญให้กับตนเองสักครั้งหนึ่งในชีวิต ของขวัญนี้ในทางธรรม อาจไม่ใช่การซื้อโน่นนี่นั่นให้ตนเอง แต่เป็นการใคร่ครวญดูว่า เรานั้นบกพร่องตรงไหน และอยากจะเติมเต็มให้กับตนเองในส่วนใด ที่จะทำให้จิตใจมั่นคงขึ้น กับการเอาชนะกิเลสสักตัว ที่มันมีอิทธิพลมาตลอดชีวิตของเรา พระมหาประสิทธิ์. ญาณปฺปทีโป มีเทคนิกและกำลังใจการต่อสู้กับกิเลสจากพระพุทธเจ้ามาฝาก
ขอขอบคุณภาพจาก อาศรมบ้านดอกแดง จ.เชียงใหม่

“ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา” เฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ … “ค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ” อิ่มกาย อิ่มใจ ณ อาศรมบ้านดอกแดง โดย...

ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒  ณ อาศรมบ้านดอกแดง ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ

TRENDING RIGHT NOW