พระพุทธรูป ณ หอพระพุทธสิงห์ จ.ชลบุรี Photo by Manasikul.com

๒. เราจะเรียกร้องสิทธิให้ตัวเองเพื่อความเป็นธรรมได้หรือไม่ ? Q&A Quickly Dhrama Healing by พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี

Q&A Quickly Dhrama Healing by พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ๒. เราจะเรียกร้องสิทธิให้ตัวเองเพื่อความเป็นธรรมได้หรือไม่ ? Question  : การเรียกร้องสิทธิพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม เป็นธรรมหรือไม่คะ และจะเรียกร้องอย่างไร หมายความว่า คุณค่าของงานกับมูลค่าน่าจะไปด้วยกัน ขอให้พระอาจารย์ช่วยให้คำแนะนำด้วยค่ะ
ป่าคือชีวิต ต้นไม้คือลมหายใจ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

ป่าคือชีวิต ต้นไม้คือลมหายใจ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

ติดตามการกลับไปปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ที่วัดบ้านเกิด วัดวรกิจพัฒนาราม อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร กับ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ป่าคือชีวิต ต้นไม้คือลมหายใจ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท
เชียงตุง : ศึกษาบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาเยาวชนเพื่อศตวรรษที่ ๒๑ พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

เชียงตุง : ศึกษาบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาเยาวชนเพื่อศตวรรษที่ ๒๑ โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

เปิดมุมมองการศึกษาของเด็กและเยาวชนจากเชียงตุง ศึกษาวิถีชีวิตผ่านการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา และพระพุทธศาสนาอันเป็นรากเหง้าของชาวไทใหญ่ที่กำลังก้าวไปในอนาคต ที่น่าสนใจเรียนรู้ จากมุมมองของพระสงฆ์ไทย ที่ชวนให้เรากลับมาหารากเหง้าของเราเอง กับคำถามว่า เรา ...กำลังทำให้พระพุทธศาสนาหายไปจากระบบการศึกษาไทยกันหรือเปล่า ? และเราจะช่วยกันพลิกฟื้นวิถีพุทธในการศึกษาของเด็กและเยาวชนอย่างไร เพื่อให้การก้าวไปข้างหน้าอุดมด้วยปัญญาพร้อมคุณธรรมความดีงามในจิตใจ เชียงตุง : ศึกษาบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาเยาวชนเพื่อศตวรรษที่...
สงกรานต์ผ่านไป อย่าให้ความกตัญญูผ่านพ้น โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

สงกรานต์ผ่านไป อย่าให้ความกตัญญูผ่านพ้น โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

เทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงวันขึ้นปีใหม่ของไทย และยังเป็นวันครอบครัวด้วย ในยุคนี้เรายิ่งให้ความสำคัญกับวันนี้กันมากขึ้นเพราะเราต่างให้เวลากับการทำงานมากเกินไป ช่วงวันหยุดยาวครั้งหนึ่งในรอบปีก็คงจะมีช่วงนี้แหละที่ชาวไทย และชาวเอเชียอีกหลายประเทศให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เป็นพิเศษ โดยเฉพาะวิถีพุทธในวันสงกรานต์ ทำให้เราได้ค้นพบรากของตัวเราที่สัมพันธ์กับผู้อื่น และสิ่งอื่นๆ อย่างเกี่ยวเนื่องกันไปมา ดังที่พระพุทธองค์เรียกว่า ปฏิจจสมุปปบาท เราจะทำอย่างไรให้การเกี่ยวข้องกัน เพราะสิ่งที่มี สิ่งนี้จึงมี...
พระราชวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโท)

หลวงพ่อคูณสอนพ่อแม่

บางที ความรักของพ่อต่อลูกๆ ที่ไม่รู้ว่า รัก จะต้องปฏิบัติอย่างไรก็อาจสร้างปัญหาให้แม่ และลูกๆ ได้โดยไม่รู้ตัว  พ่อบางคน คิดว่า ด่าลูกแล้วลูกจะดี ก็เป็นลูกบางคนอีก ที่คิดเป็น ไม่ยอมให้คำด่ามาเป็นอุปสรรคของชีวิต เมื่อคิดได้ ก็ไม่ติดกับคำด่า แต่กลับให้คำด่าเป็นพลัง เป็นแรงเสริม หนุนให้ตัวเองก้าวไปข้างหน้า  แต่สำหรับลูกบางคน ที่จิตใจยังไม่เข้มแข็ง เมื่อเผชิญคำด่าแต่วัยเยาว์ ก็อาจยึดติดความคิดลบๆ นั้น ไม่สามารถก้าวข้ามไปได้  หลวงพ่อคูณจึงสอนว่า... การด่าลูกเป็นอัปมงคล หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ กล่าวให้พรเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๐ "กูเองก็ขอให้เด็กไทยทุกคนจงประพฤติตัวให้เหมาะสมกับที่เราเป็นชาติไทย พวกลูกๆ หลานๆ ก็ขอให้ตั้งใจเล่าเรียนศึกษาหาความรู้ใส่ตัวเองไว้บ้าง เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่...
Mom & Mon

Find good luck by yourself.

หาความโชคดีให้เจอ Find good luck by yourself.   ตอนเป็นเด็ก เมื่อตอนอายุสองขวบ ฉันเริ่มจำความได้ว่า เป็นความโชคดีมากๆ ที่ได้เดินไปโรงเรียนกับแม่แต่เช้า แต่ว่า... การรับประทานอาหารที่บ้านในตอนเช้าก่อนไปโรงเรียน เป็นเรื่องทรมานมาก สำหรับเด็กๆ ที่กระเพาะยังไม่รู้สึกอยากกินอย่างรีบๆ ในเวลาที่ไม่หิว ฉันจึงมักร้องไห้เสมอแทบทุกครั้งที่ถูกบังคับให้กินข้าว เป็นเรื่องน่าแปลกว่า เดี๋ยวนี้  ฉันกลับชอบรับประทานมากทั้งๆ ที่บ่อยครั้งยังไม่หิว ฉันกลับไปทบทวนวัยเด็กว่าทำไมจึงตัวผอมกระหร่องกร่อง แล้วทำไมจึงอ้วนท้วนได้ในวันนี้  โดยไม่ตำหนิตนเองและผู้อื่น ฉันพบว่า นี่คือความโชคดีที่ทำให้เรากลับมาหาทางที่จะแก้ไขตัวเองพบ  แม่ฉันเป็นคุณครู สอนอยู่ชั้นอนุบาลหนึ่ง ตอนนั้นแม่หนีบฉันไปโรงเรียนของคุณยายด้วยทุกวัน ในกระเป๋านักเรียนเล็กๆ ของฉัน นอกจากสมุดกับดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัดแล้ว ยังมีขวดนมด้วย และเด็กคนอื่นๆ ก็มีเหมือนกัน ฉันว่า นี่คือความสุขในวัยเยาว์ที่ทำให้เรารู้สึกมั่นคง นี่คือ ความโชคดีของฉัน ที่ได้รับความอบอุ่นจากแม่อย่างเต็มเปี่ยม... นอกจากนี้ ตอนอยู่อนุบาลหนึ่ง ฉันยังมีความขยันหมั่นเพียรเป็นอย่างมาก ฉันชอบเขียนพยันชนะ ก.ไก่...
คุณค่าแห่งพระพุทธศาสนา โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

คุณค่าแห่งพระพุทธศาสนา คุณค่าแห่งสติปัญญาพาพ้นทุกข์ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

"ทำอย่างไรจะให้เด็กๆ มีความรู้สึกดี และมีความรู้สึกตัว ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเขา เวลาอะไรมากระทบชีวิต ขอให้เขามีหลักในการดำเนินชีวิต ให้มีหลักยึดเหนี่ยวใจ” คุณค่าแห่งพระพุทธศาสนา คุณค่าแห่งสติปัญญาพาพ้นทุกข์ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท   สำนักสงฆ์นิโครธาราม ๒ ยะโฮร์บาห์รู มาเลเซีย   “ทำอย่างไรจะให้เด็กๆ มีความรู้สึกดี และมีความรู้สึกตัว ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเขา เวลาอะไรมากระทบชีวิต ขอให้เขามีหลักในการดำเนินชีวิต ให้มีหลักยึดเหนี่ยวใจ”                 ส่งท้ายการปฏิบัติศาสนกิจของผู้เขียนที่สำนักสงฆ์นิโครธาราม ๒ ยะโฮร์บาห์รู มาเลเซีย เมื่อพูดถึงการเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจของคณะพระอาจารย์กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม ก็ยังดำเดินไปจนถึงการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ซึ่งจะสอบในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์...
เปลี่ยนคู่บาป เป็นคู่บุญ โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย เรื่อง และ ภาพ

เปลี่ยนคู่บาปเป็นคู่บุญ โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

เปลี่ยนคู่บาปเป็นคู่บุญ  โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย เรื่อง และ ภาพ          ปัญหาของคู่รักที่เปลี่ยนมาเป็นคู่รก หรือ คู่รบ ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในยุคนี้ มันเป็นมาตั้งแต่มีมนุษย์เกิดขึ้นแล้วในโลก เพราะมนุษย์ไม่ได้มากับกายอย่างเดียว แต่มากับจิตใจด้วย อีกทั้งเป็นจิตใจที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาอีกต่างหาก ซึ่งทำให้เกิดปัญหาในการแย่งชิงผู้หญิงผู้ชาย แย่งชิงที่อยู่อาศัย แย่งชิงพื้นที่อุดมสมบูรณ์ เพื่อเป็นแหล่งอาหาร และการสะสม เพราะการแย่งชิงนี้ทำให้มนุษย์ไม่มีวันสงบสุข จากพื้นฐานของการแย่งชิง ทำให้ก่อเวรกรรมไม่สิ้นสุด ซึ่งเวรกรรมทั้หมด เรื่องการแย่งคู่ และเรื่องความรักเป็นเรื่องใหญ่มากๆ พระพุทธเจ้าตรัสว่า ลักษณะของคู่สามีภรรยามี ๔ แบบ คือ ๑. สามีผีอยู่ร่วมกับภรรยาผี ๒....
โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

พายุการศึกษา : โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

พายุการศึกษา โดย พระพิทยา ฐานิสสโร สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนที่ใครๆ อยากมาสัมผัสความงดงามของธรรมชาติที่รายล้อมด้วยภูเขาสลับกับทะเลสาบเขียวมรกตใสเย็น หลายภูเขาของประเทศนี้มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ในเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา จำนวนหิมะได้ลดปริมาณลงอย่างมาก ฤดูหนาวปีนี้หิมะตกช้ากว่าปีก่อนๆ อากาศจึงอบอุ่นยาวนาน เมื่อหิมะตกแล้วก็ละลายเร็วกว่าก่อน ใครที่อยากเล่นสกีต้องขึ้นไปยังภูเขาที่สูงเท่านั้น ภูเขาที่ต่ำลงมาอาจมีหิมะไม่พอที่จะเล่นสกีได้ ถึงแม้จะมีการทำหิมะเทียมที่ต้องใช้น้ำจำนวนมากเพื่อผลิต ส่งผลกระทบต่อกิจการโรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้าและคนที่ทำงานและมีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่เหล่านั้นเป็นลูกโซ่ ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง ความไม่ปรกติทางธรรมชาติ รวมทั้งเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติไปทั่วทุกมุมโลกในรูปแบบที่แตกต่างกัน ต่างเวลา ต่างวาระ ต่างความรุนแรง แต่ไม่มีใครสามารถหยุดเหตุการณ์ธรรมชาติที่ทรงพลานุภาพนี้ได้ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยอย่างสมดุล และประกาศให้มนุษย์รู้ว่าสร้างเหตุเช่นไรไว้ ย่อมได้รับผลเช่นนั้น ไม่มีทางหลีกหนีพ้น แม้ในขณะนี้ ณ ทางตอนใต้ของประเทศไทยได้รับความเสียหายทางทรัพย์สินอย่างใหญ่หลวงทั้งในของส่วนสาธารณะและส่วนบุคคล อาจพรากชีวิตคนรักของใครหลายๆ คนผลพวงจากพายุปาบึกที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆ ร้อนๆ ความเห็นแก่ตัวที่เกิดจากความไม่รู้หรือที่เรียกว่า “อวิชชา” ของคน เป็นจุดเริ่มต้นของการทำลายล้างความสมดุลทางธรรมชาติ...
บาตรเดียวท่องโลก โดย พระพิทยา ฐานิสสโร :

ธรรมะรักษาใจ โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

ความทุกข์เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องเผชิญ  แต่เราจะมีวิธีที่จะเผชิญกับทุกข์อย่างไร ที่ไม่ซ้ำเติมตนเอง และทำร้ายผู้อื่น  ขณะเดียวกัน ความทุกข์นั้น หากมองเห็น ก็เป็นปัญญา ในการดับทุกข์ได้เช่นกัน ... พระพิทยา ฐานิสสโร มีคำตอบ ธรรมะรักษาใจ  โดย พระพิทยา ฐานิสสโร  ลูกศิษย์คนหนึ่งรู้สึกว่าชีวิตในช่วงนี้เหมือนกลืนไม่เข้า คลายไม่ออก อึดอัด เป็นทุกข์ เหนื่อย ท้อแท้ใจ ที่ตนเองทำหน้าที่ในส่วนตนดีที่สุดแล้ว แต่มิวายถูกกล่าวหา การทำความดีในกลุ่มคนที่เห็นไปในทางเดียวกัน มีศีลที่เสมอกันเป็นเรื่องง่าย แต่การทำความดีกับบุคคลที่เห็นต่าง แต่ไม่ยอมรับในความต่าง จนสามารถคิดร้าย กล่าวร้าย กระทำร้ายคนที่เห็นต่าง และใช้บทบาท หน้าที่ อำนาจที่เหนือกว่า ทำลาย ทำร้ายคนที่คิด พูด กระทำต่างออกไป ขณะเดียวกันผู้ที่คิดต่าง แต่มีอำนาจก็จะปกป้องตัวเองและพวกพ้องในความผิดนั้นๆ ...

TRENDING RIGHT NOW