พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

รำลึกวันวาน… มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ ๑. กตัญญุตาบูรพมหากษัตริย์ไทย

เมื่อเทียนเล่มหนึ่งถูกจุดขึ้น... แสงสว่างก็ปรากฏยังเทียนเล่มต่อๆ ไปไม่สิ้นสุด ในช่วงท้ายๆ ของการทำงานในนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์ และหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ผู้เขียนได้กราบขอสัมภาษณ์ประวัติของท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) อยู่หลายครั้ง หลังจากท่านเมตตาเขียนบทความอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙) ให้กับนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์ เป็นธรรมทานก่อนที่นิตยสารจะปิดตัวลง
ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ท่านพุทธทาสกับความรักของแม่

เพราะความรักของแม่ จึงทำให้โลกนี้เย็นลง เพราะความรักของแม่ จึงทำให้เกิดมีสวนโมกข์ เพราะความรักของแม่ จึงทำให้คนเรารู้จักคำว่า "ยอม" ให้เป็น ใครไม่ยอมไม่เป็นไร ข้าพเจ้ายอมเอง ดังนี้...
พุทธพลิกใจ ไทยพลิกโลก โดย พระมหา ดร.ขวัญชัย กิตฺติเมธี ดร.ป.ธ.๙

พุทธพลิกใจ ไทยพลิกโลก พระสงฆ์สื่อธรรมอย่างไรในยุคออนไลน์ โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ดร.ป.ธ.๙

ย้อนอดีตรำลึกความทรงจำ จุดกำเนิดแห่งการเผยแผ่ธรรมของพระสงฆ์ยุคใหม่ ให้ทันโรคทางใจแก้ไขทุกข์ของผู้คนให้ทันท่วงที... พุทธพลิกใจ  ไทยพลิกโลก พระสงฆ์สื่อธรรมอย่างไรในยุคออนไลน์ โดย พระมหาขวัญชัย  กิตฺติเมธี ดร.ป.ธ.๙            การก้าวไปข้างหน้าของงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคดิจิตอล มีความจำเป็นมากที่พระสงฆ์จะต้องมีความสามารถในการเผยแผ่ธรรมผ่านการสื่อสารในช่องทางต่างๆ ของสื่อออนไลน์เพื่อเป็นน้ำดีแทรกไว้ในสื่อร้อนๆ ที่กำลังพาคนหลงไปกระแสของอารมณ์จนทำให้ขาดสติ การสื่อสารอย่างมีสติ จะช่วยลดการเบียดเบียนกันอันจะเกิดจากอารมณ์เป็นส่วนใหญ่
ขอขอบคุณ ภาพจาก fb พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปีที่ ๖

เสียงของครูประจำกุฏิ เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๖” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

กระบวนกานสอนเด็กคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพที่คุณพ่อคุณแม่น่าเรียนรูู้ ผ่านการบวชเรียน...และกลับไปต่อยอดที่บ้าน... เสียงของครูประจำกุฏิ เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๖” พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท  วัดทองนพคุณ คลองสาน กรุงเทพฯ วันก่อนจบโครงการได้ฟังคณะพระอาจารย์พี่เลี้ยงที่อยู่ดูแลสามเณรประจำกุฏิได้พูดสะท้อนถึงสามเณรทั้ง ๑๒ รูป...
ดอกไม้น้อยอหังการ จะบานแต้มโลก โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ เรื่อง ปัญญวชิรา ภาพ

ดอกไม้น้อยอหังการ จะบานแต้มโลก โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ

เมื่อพระเขียนบทกวี ... บทกวีที่มีลมหายใจแห่งธรรม ... ดอกไม้น้อยอหังการ จะบานแต้มโลก โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ ดอกไม้น้อยอหังการ จะบานแต้มโลก โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ เรื่อง...
ภาพลายเส้นปากกา “ลมหายใจสุดท้ายของชีวิต ...พระครูประโชติรัตนานุรักษ์”

สืบทอดลมหายใจพระพุทธศาสนา รำลึกวันอัฏฐมีบูชา กับภาพวาดแห่งศรัทธา ปฏิปทา “พระครูประโชติรัตนานุรักษ์”

ทัศนาภาพวาดแห่งการภาวนา ศึกษาปฏิปทาพระครูประโชติรัตนานุรักษ์ สืบทอดลมหายใจพระพุทธศาสนา รำลึกวันอัฏฐมีบูชา กับภาพวาดแห่งศรัทธา ปฏิปทา “พระครูประโชติรัตนานุรักษ์” เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ วันพระแรม ๘ ค่ำ เดือน...
ขอขอบคุณ ภาพจาก กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม

จาริกธรรมสกอตแลนด์ (Scotland) ตอนที่ ๑ “การทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนากับกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม” โดย พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

การทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องง่าย เช่นเดียวกับการทำความดีทุกอย่าง ย่อมมีอุปสรรคเป็นธรรมดา หากเราติดอยู่กับคำสรรเสริญและนินทา ย่อมทำให้เราหยุดอยู่กับที่ หรือถอยหลัง ไม่อาจทำอะไรได้ แต่ถ้าหากเรานำมาเป็นพลังใจในการก้าวต่อไปอย่างไม่ลดละ นอกจากจิตจะได้ฝึกการละวางตัวตนแล้ว งานช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นย่อมยิ่งทำให้จิตเบิกบานและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังที่จะทำความดีต่อไปไม่สิ้นสุด เรียนรู้การทำงานเชิงลึกของพระธรรมทูตจิตอาสา กับการก่อกำเนิดพระสงฆ์กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม...เพื่อเติมเต็มในส่วนที่ขาดไปของสังคม ...นั่นคือ อะไรบ้าง ติดตามตัวอักษรเดินทางไปพร้อมกับการภาวนาของ พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม ก่อนที่ท่านจะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างแดน... คณะสงฆ์กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม ในยุคเริ่มแรก
ขอขอบคุณภาพ พระนวกะโพธิรุ่นที่ ๗ โดย สถาบันพระวิทยากร วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

ขันติและสามัคคีธรรม… รำลึกวันอัฏฐมีบูชา

เรียนรู้ความเป็นมา วันสำคัญในพระพุทธศาสนาด้วยหัวใจ... ขันติและสามัคคีธรรม... รำลึกวันอัฏฐมีบูชา วันนี้เป็นวันพระ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แรม ๘ ค่ำ เดือน...
พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

เดินกลับบ้าน…บนเส้นทางธรรม โดย พระอาจารย์จ๊อดส์

หลังจากจบภารกิจการเป็นพระวิทยากรในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมที่สวนโมกข์ : พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย เรียนรู้ ดูจิตใจ ระหว่างการเดินทางกลับวัดบ้านเกิด ธุดงค์ช่วงสั้นๆ กับการฝึกตน กับ พระครูสมุห์สุพัฒน์  อนาลโย...

ให้นำธรรมมาใช้กับโลก ไม่ใช่ให้โลกใช้เรา : Q&A by พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี

การเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ การเริ่มต้นใหม่ ทำอะไรก็ตาม ต้องศุึกษา ใจเย็น การให้คุณค่ากับตนเองในทุกสถานการณ์เป็นสิ่งจำเป็น ... หลังเกษียณในวัยที่ยังมีแรงทำงาน และไม่มีเงินออมจะทำอย่างไร ... Q&A ตอบปัญหาธรรม โดย พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี

TRENDING RIGHT NOW