พระพุทธรูป ณ หอพระพุทธสิงห์ จ.ชลบุรี Photo by Manasikul.com

๒. เราจะเรียกร้องสิทธิให้ตัวเองเพื่อความเป็นธรรมได้หรือไม่ ? Q&A Quickly Dhrama Healing by พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี

Q&A Quickly Dhrama Healing by พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ๒. เราจะเรียกร้องสิทธิให้ตัวเองเพื่อความเป็นธรรมได้หรือไม่ ? Question  : การเรียกร้องสิทธิพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม เป็นธรรมหรือไม่คะ และจะเรียกร้องอย่างไร หมายความว่า คุณค่าของงานกับมูลค่าน่าจะไปด้วยกัน ขอให้พระอาจารย์ช่วยให้คำแนะนำด้วยค่ะ
ป่าคือชีวิต ต้นไม้คือลมหายใจ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

ป่าคือชีวิต ต้นไม้คือลมหายใจ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

ติดตามการกลับไปปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ที่วัดบ้านเกิด วัดวรกิจพัฒนาราม อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร กับ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ป่าคือชีวิต ต้นไม้คือลมหายใจ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท
เชียงตุง : ศึกษาบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาเยาวชนเพื่อศตวรรษที่ ๒๑ พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

เชียงตุง : ศึกษาบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาเยาวชนเพื่อศตวรรษที่ ๒๑ โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

เปิดมุมมองการศึกษาของเด็กและเยาวชนจากเชียงตุง ศึกษาวิถีชีวิตผ่านการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา และพระพุทธศาสนาอันเป็นรากเหง้าของชาวไทใหญ่ที่กำลังก้าวไปในอนาคต ที่น่าสนใจเรียนรู้ จากมุมมองของพระสงฆ์ไทย ที่ชวนให้เรากลับมาหารากเหง้าของเราเอง กับคำถามว่า เรา ...กำลังทำให้พระพุทธศาสนาหายไปจากระบบการศึกษาไทยกันหรือเปล่า ? และเราจะช่วยกันพลิกฟื้นวิถีพุทธในการศึกษาของเด็กและเยาวชนอย่างไร เพื่อให้การก้าวไปข้างหน้าอุดมด้วยปัญญาพร้อมคุณธรรมความดีงามในจิตใจ เชียงตุง : ศึกษาบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาเยาวชนเพื่อศตวรรษที่...
สงกรานต์ผ่านไป อย่าให้ความกตัญญูผ่านพ้น โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

สงกรานต์ผ่านไป อย่าให้ความกตัญญูผ่านพ้น โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

เทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงวันขึ้นปีใหม่ของไทย และยังเป็นวันครอบครัวด้วย ในยุคนี้เรายิ่งให้ความสำคัญกับวันนี้กันมากขึ้นเพราะเราต่างให้เวลากับการทำงานมากเกินไป ช่วงวันหยุดยาวครั้งหนึ่งในรอบปีก็คงจะมีช่วงนี้แหละที่ชาวไทย และชาวเอเชียอีกหลายประเทศให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เป็นพิเศษ โดยเฉพาะวิถีพุทธในวันสงกรานต์ ทำให้เราได้ค้นพบรากของตัวเราที่สัมพันธ์กับผู้อื่น และสิ่งอื่นๆ อย่างเกี่ยวเนื่องกันไปมา ดังที่พระพุทธองค์เรียกว่า ปฏิจจสมุปปบาท เราจะทำอย่างไรให้การเกี่ยวข้องกัน เพราะสิ่งที่มี สิ่งนี้จึงมี...
ความสงบอยู่ที่ไหน โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

ความสงบอยู่ที่ไหน โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

บ ความสงบอยู่ที่ไหน โดย พระพิทยา ฐานิสสโร ความสงบยังคงอยู่กับเรา แม้ภายนอกอาจเลวร้าย อาทิตย์สุดท้ายของการเข้าพรรษาฤดูหนาวที่วัดธรรมปาละ สวิตเซอร์แลนด์ นั่งตามรู้ลมหายใจขณะฟังเจ้าอาวาสชาวเยอรมันสวดปาฏิโมกข์ด้วยความคล่องแคล่ว จากนั้นได้มีการสนทนาเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ภายในวัดหลังจากจบการสวดปาฏิโมกข์ ซึ่งในช่วงพรรษาฤดูหนาวนี้ทุกๆ สองสัปดาห์ เป็นเวลาเดียวที่พระภิกษุ สามเณรอยู่กันพร้อมหน้าและมีโอกาสซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัติและเรื่องทั่วๆ ไปของการอยู่ร่วมกันภายในวัด  เพราะตอนรับบิณฑบาตในช่วงเพลก็รับด้วยความสงบและนำไปฉันภายในกุฏิตน แม้อยู่ร่วมกันแต่แทบไม่ค่อยได้เจอหน้ากันตลอดระยะเวลา ๓ เดือน ในสมัยพุทธกาล ใครก็ตามที่ตัดสินใจบวชเป็นพระภิกษุ และภิกษุณี ส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายหลัก...
ที่มองเห็นเป็นอื่น โดย หมอนไม้

ท่องเที่ยวโลกกะธรรม ๑. หลง พลาด หรือคลาดเคลื่อน โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี

  "ใครไม่เคยพบกับการพลาด และการรอคอยที่ไม่มีกำหนด ด้วยจิตที่เป็นปกติ...โปรดอ่าน แล้วท่านจะได้พลังและกำลังใจในขณเะที่อยู่กับความผิดหวัง ไม่ได้ดั่งใจ ด้วยจิตที่ยิ้มๆ "   ท่องเที่ยวโลกกะธรรม โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี  ตอน ๑ หลง,พลาด หรือคลาดเคลื่อน Story in Delhi airport   การเดินทางครั้งนี้เรามุ่งตรงสู่ leh Ladakh สูงกว่าระดับน้ำทะเลหมื่นกว่า feet ความสูงระดับนี้ทำให้อากาศเบาบาง ต้องระวังอาการข้างเคียง เช่น หน้ามืด ตาลาย นอนไม่หลับ เป็นต้น...

มิตรภาพ และความเข้าใจ ณ ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งโดโมดอสโซลา   โดย พระพิทยา ฐานิสสโร   

มิตรภาพ และความเข้าใจ ณ ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งโดโมดอสโซลา      โดโมดอสโซลา (Domodossola)เป็นเมืองเล็กๆ ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาทางตอนเหนือในแคว้นพีดมอนต์ (Piedmont) ประเทศอิตาลี ซึ่งชายแดนติดกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่นี่ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวหลัก แต่มีศิลปะที่ผสมผสานกันระหว่างประติมากรรมและจิตรกรรมของชาวคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ภายในโบสถ์ ศิลปกรรมเป็นงานสามมิติ แต่ละชาเปลบริเวณมุขโค้ง เริ่มต้นตั้งแต่ปริมณฑลของเมืองจนถึงโบสถ์บนภูเขาที่มีพระเยซูทรงถูกตรึงไม้กางเขน เมื่อนักแสวงบุญมีโอกาสเดินลดเลี้ยวจากชาเปลหนึ่งไปอีกชาเปลหนึ่งเหมือนได้รับรู้เรื่องราวและเดินตามรอยพระบาทของพระเยซูบนถนนโดโลโรซา (Via Dolorosa) ในกรุงเยรูซาเลม ซึ่งเป็นถนนที่พระองค์ทรงเดินแบกกางเขนไปสู่เนินกอลกอธา (Golgotha) ที่ทรงถูกตรึงกางเขน และสถานที่แห่งนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ได้จำลองเรื่องราวนั้น ภูเขาแห่งเมืองนี้ได้รับการขนานนามว่าภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งโดโมดอสโซลาหรือ ภูเขาศักดิ์สิทธิ์มอนเตคัลวาริโอ(อิตาลี: Sacro Monte di Domodossola หรือ Sacro Monte...
จิตใจที่มีอริยทรัพย์ คือ รู้จักตนเอง : พระพิทยา ฐานิสสโร

จิตใจที่มีศีล คือ มีอริยทรัพย์ : พระพิทยา ฐานิสสโร

สามเณรวัย ๓๐ ปี ชาวสาธารณรัฐเชค บรรพชาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้ว หลังจากฝึกเป็นพ่อขาวอยู่ ๑ ปีที่วัดอมราวดี ในประเทศอังกฤษ ปัจจุบันมาจำพรรษาฤดูหนาวเป็นเวลา ๓ เดือนอยู่ที่วัดธรรมปาละ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ท่านต้องทำหน้าที่ดูแลงานทั่วไปภายในวัด แยกขยะ นำขยะไปทิ้งอาทิตย์ละ ๒ ครั้ง คอยอุปัฏฐากพระผู้ใหญ่ ท่านพยายามฝึกฝนอย่างเต็มกำลัง ในเวลาเกือบ ๒ ปีที่ได้ปฏิบัติภาวนาที่วัด สุดท้ายท่านตัดสินใจลาสิกขาในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ท่านซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวท่านเอง ที่สำคัญท่านไม่อยากละเมิดในสิกขาบทที่รับมา เพราะรู้สึกว่าท่านยังไม่พร้อมที่จะเป็นสามเณรต่อเพื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุในอีกไม่ช้า ท่านยังอยากใช้ชีวิตแบบฆราวาสที่สามารถทำอะไรได้มากขึ้น ไม่มีข้อกำหนด กฎบังคับมาก แต่มีโอกาสปฏิบัติภาวนาสม่ำเสมอ
ความเป็นที่รัก โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

ความเป็นที่รัก โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

ความเป็นที่รัก โดย พระพิทยา ฐานิสสโร  หนุ่มวิศวกรก่อสร้างชาวสวิตเซอร์แลนด์ วัย ๔๐ ปีต้นๆ แต่งงานกับหญิงไทยเมื่อหลายปีก่อน ตอนนี้มีลูกสาววัยน่ารักด้วยกันสองคน อายุ ๒ ขวบและ ๔ ขวบ เพิ่งเดินทางกลับจากไปเยี่ยมบ้านเกิดของภรรยาที่เมืองไทยเมื่อเดือนที่แล้ว หลังจากกลับมาที่สวิตเซอร์แลนด์ได้ ๓ วัน เช้าวันนั้นภรรยาตื่นขึ้นมาทำภารกิจภายในบ้าน โดยมิได้สนใจสามี คิดว่าเขาคงต้องการนอน เมื่อทำสิ่งต่างๆ เสร็จ แต่เห็นสามีนอนหลับนานผิดปรกติ สังเกตดูอีกทีแขนสามีเป็นสีม่วงจับที่ตัวสามีปรากฎว่าสามีได้เสียชีวิตแล้ว เรื่องราวต่างๆ มากมายที่สามารถเกิดขึ้นกับชีวิตอย่างไม่คาดหวังทั้งในด้านดีและด้านไม่ดี เราส่วนใหญ่มิเคยได้เตรียมใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าในด้านใดๆ ดังนั้นเมื่อเกิดสิ่งที่ดีในชีวิตก็หลงเพลิดเพลินดีใจ ภูมิใจ ตื่นเต้นจนไม่สามารถควบคุมอารมณ์และเมื่อเกิดเหตุการณ์ เรื่องราวในสิ่งไม่ดีเกี่ยวข้องกับชีวิตตนก็จะเกิดความเครียด กลุ้มใจ ตกใจ เศร้าใจ...
พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม  โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป “พระพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องของปัจเจก (individual) แต่หมายถึงการอยู่ร่วมกันกับสังคมส่วนรวม (Society as Collective) พร้อมทั้งสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมต่อไปอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะเห็นได้ว่า... พระพุทธเจ้ามุ่งให้พระสงฆ์อนุเคราะห์สร้างสิ่งอันสมควรแก่มนุษย์ทั้งหลาย “   พุทธศาสนาเพื่อสังคม               คนไทยยังไม่คุ้นกับคำว่า  พุทธศาสนาเพื่อสังคม (Socially Engaged Buddhism)  มากนัก  เพราะส่วนใหญ่พูดกันในแวดวงวิชาการ หรือไม่ก็อาจเป็นเพราะวิถีสงฆ์ไทยได้ปฏิบัติจนเป็นความคุ้นชินกับคนทั่วไป  เป็นการรับรู้ร่วมกันโดยที่ไม่ต้องบัญญัติศัพท์ใหม่เพื่อทำความเข้าใจ  เพราะวิถีพุทธนั้น เป้าหมายสำคัญก็เพื่อประโยชน์สุขของสังคม  ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า  “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานํฯ เธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่คนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์” ...

TRENDING RIGHT NOW