สามเณรเอิร์ต และพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร ) ในขณะนั้น

ทำไม…ลูกผู้ชายต้องบวช (ตอนที่ ๙) วิธีการบวชในพระพุทธศาสนา โดย ญาณวชิระ

หนังสือ "ลูกผู้ชายต้องบวช" โดย ญาณวชิระ จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ อุปถัมภ์การจัดพิมพ์โดย บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด จัดพิมพ์เป็นธรรมทาน ขอรับหนังสือได้ฟรีที่ ศาลาหลวงพ่อดวงดี วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร จนกว่าหนังสือจะหมด หนังสือที่ลูกผู้ชายทุกคนต้องอ่าน ลูกผู้ชายต้องบวช
พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น

รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๕๔ “เราต้องรักความจริง เชื่อมั่นในความดี และ กล้าหาญทางธรรม เมล็ดโพธิ์จึงจะหยั่งรากและเติบโตอย่างแข็งแรงมั่นคงเป็นร่มโพธิ์ให้กับผู้อื่นได้…”

"เราต้องรักความจริง และ กล้าหาญทางธรรม เมล็ดโพธิ์จึงจะหยั่งรากและเติบโตอย่างแข็งแรงมั่นคงเป็นร่มโพธิ์ให้กับผู้อื่นได้…" คำสอนของท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น สอนใจผู้เขียนอยู่เสมอ ทำให้ต้องพยายามก้าวเดินต่อไป แม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างพังทลายอยู่ตรงหน้าไปหมดแล้วก็ตาม แม่จากไป งานหายไป ...เหลือเพียงลมหายใจที่ต้องฝึกตนให้พ้นไปจากความทุกข์นี้ ... "มองให้ดึ ทุกอย่างเป็นการเปลี่ยนผ่าน เป็นการเติบโต...
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) และ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่ ญาโณทโย) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พระองค์ที่ ๑๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่น กลางทะเลแห่งคลื่นลม (ตอนที่ ๔) ” อะไรๆ ก็ใหม่ๆ ” : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ปัจจุบัน พระพุทธโฆษาจารย์

มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่น กลางทะเลแห่งคลื่นลม ร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ในงานพระราชทานเพลิงศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว...
พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี และคณะสงฆ์กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม ลงพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานี ในโครงการพัฒนาศักยภาพพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

ชุดความรู้จากกิจกรรม “สายน้ำแห่งชีวิต” โดยพระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม แนวคิด โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี

โครงการพัฒนาศักยภาพพระวิทยากร สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ชุดความรู้จากกิจกรรม “สายน้ำแห่งชีวิต” โดยพระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตโต) , สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปณมหาเถระ) และ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ( ช่วง วรปุญฺโญ )

มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่น กลางทะเลแห่งคลื่นลม (๒)กำลังยังมีที่จะส่งต่อก้าวกันไป : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ปัจจุบันสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตโต) , สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปณมหาเถระ) และ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ( ช่วง วรปุญฺโญ ) ภาพในอดีต มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่น กลางทะเลแห่งคลื่นลม (๒)พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ

“พระผู้ถักทอความดีให้คนรุ่นหลังจดจำและทำตาม” พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ที่ข้าพเจ้ารู้จัก (๗) โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

"พระผู้ถักทอความดีให้คนรุ่นหลังจดจำและทำตาม" พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ที่ข้าพเจ้ารู้จัก (๗) โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท วัดทองนพคุณ คลองสาน กรุงเทพฯ กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ
ภาพประกอบสีถ่านนิทานธรรม โดย หมอนไม้

นิทานธรรม เรื่องที่ ๓ “บาปกรรมย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำ” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

นิทานธรรม เรื่องที่ ๓ นิทานธรรม เรื่อง บาปกรรมย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ภาพประกอบสีถ่านนิทานธรรม โดย หมอนไม้ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ผู้เขียน วัดพุทธารามเกาหลี เมืองอันซัน ประเทศเกาหลีใต้

จาริกธรรมในอเมริกา (ตอนที่ ๑๙) “เรียนรู้ทางโลกมามากแล้ว อย่าลืมมาเรียนรู้ทางธรรมบ้าง” โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

จาริกธรรมในอเมริกา​ ตอนที่​ ๑๙​ เรียนรู้ทางโลกมามากแล้ว​ อย่าลืมมาเรียนรู้ทางธรรมบ้าง โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์  อนาลโย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย กับ...
พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ พระธรรมทูตอาสา ได้รับคัดเลือกเป็นพระธรรมทูตอาสาดีเด่น โดยได้รับโล่จากเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

“ความดี คืออนุสาวรีย์แห่งชีวิต” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

น้อมถวายความอาลัย ๑ ปีแห่งการจากไป ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ พระครูประโชติรัตนานุุรักษ์ พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ ภาพสีน้ำมันโดยศิลปินผู้อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา “พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ หรือ พระอาจารย์สว่าง ...ท่านเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งที่มีบทบาทหลากหลาย เป็นเจ้าคณะผู้ปกครอง พระนักพัฒนา...
พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.ประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินรางวัลพระนักเขียน ,พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ ประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโน ผู้เขียนหนังสือ "ลมหายใจชายแดนใต้ : บนเส้นทางแห่งศรัทธา" ในงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาสุวรณบรรพต (หลวงพ่อโชคดี) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

“เห็นด้วยตา บันทึกด้วยใจ” ชวนอ่าน “ลมหายใจชายแดนใต้ บนเส้นทางแห่งศรัทธา” ของ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

หนังสือ "ลมหายใจชายแดนใต้ : บนเส้นทางแห่งศรัทธา" เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ลมหายใจชายแดนใต้ บนเส้นทางแห่งศรัทธา" หนังสือรางวัลพระนักเขียนปัญจสิกขะ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐  เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท งานเสวนาเปิดตัวหนังสือ "ลมหายใจชายแดนใต้...

TRENDING RIGHT NOW