ล้างความคิดสร้างชีวิตใหม่ โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

ล้างความคิดสร้างชีวิตใหม่ โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์  อนาลโย ตอนเช้าหนาวๆ​ ตื่นขึ้นมาทำกิจส่วนตัวเสร็จแล้วมานั่งสร้างจังหวะเจริญสติแบบเคลื่อนไหว​ เอาสติกำหนดรู้กายเคลื่อนไหว เอาใจรับรู้ความคิดที่ผ่านมา “ความคิด” มันผุดขึ้นเหมือนดอกเห็ด เรื่องนี้จบ เรื่องใหม่เกิดขึ้นสลับกันไปเรื่อยๆ​
ขอขอบคุณ ภาพจาก THE STANDARD

บทความพิเศษ ตอนที่ ๑๙ “ความบริสุทธิ์ของมนุษย์ สำคัญกว่าความยุติธรรม” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

ขอขอบคุณภาพจากสื่อทุกสำนัก จากอินเทอร์เน็ต ขอขอบคุณ ภาพจาก AMARIN TV ขอขอบคุณ ภาพจาก ช่อง NEW 18 ขอขอบคุณ ภาพจาก BREAKING NEWS และจากสื่อทุกสำนัก จากอินเทอร์เน็ต
พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น

รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (ตอนที่ ๒๑) ความมั่นคงของพระศาสนา คือความมั่นคงของชาติ

รำลึกวันวาน...มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๒๑ ความมั่นคงของพระศาสนา คือความมั่นคงของชาติ โดย มนสิกุล โอวาทเภสัชช์
พระมหาฐานันดร เขมปญฺโญ ดร. ขอขอบคุณ ภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

“อาศรมบ้านดอกแดง” บันทึกพระผู้เสียสละจากยอดดอย ที่หันหน้าเข้าหาชุมชน

“อาศรมบ้านดอกแดง” บันทึกพระผู้เสียสละจากยอดดอย ที่หันหน้าเข้าหาชุมชน พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส และ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท          จากการลงพื้นที่จาริกบุญ จาริกธรรม ของ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท กับ พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส และทีมจริยธรรมแชนแนล(สื่ออาสา)...
บัวบานกลางดินแดนโสม โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

บัวบานกลางดินแดนโสม โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

บัวบานกลางดินแดนโสม โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท  วัดพุทธารามเกาหลี  เมืองอันซัน ประเทศเกาหลีใต้            ครั้งก่อนได้เขียนเล่าถึงเรื่องการไปร่วมงานศพทางภาคเหนือของเกาหลี พอดียังเล่าไม่จบถึงเรื่องระหว่างเดินทางกลับได้แวะเยี่ยมวัดศรีลังกา ซึ่งเป็นสหธรรมิกของพระอาจารย์จิรศักดิ์ เกตุเมโธ เจ้าอาวาสวัดพุทธารามเกาหลี ซึ่งท่านเคยนิมนต์ให้ไปเยี่ยมวัดหลายครั้งแต่ก็ไม่มีโอกาส วันนี้มีโอกาสเลยได้ไปเยี่ยมเยียน เจ้าอาวาสวัดพุทธารามเกาหลีเล่าให้ฟังว่า แต่ก่อนท่านไม่ได้สร้างวัดอยู่ตรงนี้ พอท่านเรียนจบปริญญาเอกด้านพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยของประเทศเกาหลีใต้ แล้วท่านก็เป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัย จากนั้นก็สอบเป็นพลเมืองของเกาหลีใต้ และท่านก็เริ่มหาที่ดินเพื่อจะสร้างวัด แล้วก็ได้มาซื้อที่นี้เพื่อสร้างวัด
อาจารย์พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ป.ธ.๙, ศศ.บ, ศศ.ม. กับเพื่อนสหธรรมิกที่ทำงานในกลุ่มเพื่อชีวิตดีงามตั้งแต่ยุคแรกคือ อาจารย์พระมหาไกรวรรณ ชินทตฺติโย ป.ธ.๙ (ขณะเป็นสามเณร), ดร. และอาจารย์พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.

เขียนจดหมายถึงพระพุทธเจ้า…เรื่องที่อยากเล่าให้พระพุทธเจ้าฟัง ตอนที่ ๖ “คิดถึงแม่ แค่ตั้งใจทำงาน” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม ทำงานในด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนาทั้งด้านการอบรมธรรมะ จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการบูรณาการพุทธธรรมและจิตวิทยา ส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา เพื่อการพัฒนาตนและสังคม เขียนจดหมายถึงพระพุทธเจ้า เรื่องที่อยากเล่าให้พระพุทธเจ้าฟัง ตอนที่ ๖  “คิดถึงแม่ แค่ตั้งใจทำงาน” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ  คเวสกธมฺโม
ขอขอบคุณภาพจาก Youtube/MreveryDay และสื่อทุกสำนัก จากอินเทอร์เน็ต

บทความพิเศษ ตอนที่ ๑๘ “สังคมจะหาความยุติธรรมไม่เจอ หากมนุษย์มีอคติ ๔ และขาดพรหมวิหารธรรม” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

ขอขอบคุณ ภาพจาก ไทยรัฐ TV 32 ขอขอบคุณ ภาพจาก ฐานเศรษฐกิจ ขอขอบคุณ ภาพจากสื่อทุกสำนัก จากอินเทอร์เน็ต บทความพิเศษ ตอนที่ ๑๘
เล่าสู่กันฟังวันที่ “พาพระวิทยากรกลับบ้าน” (จบ) ในร่มเงาพระพุทธศาสนา เราทุกคนล้วนเป็นญาติกัน โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

เล่าสู่กันฟังวันที่ “พาพระวิทยากรกลับบ้าน” (ตอนจบ) ในร่มเงาพระพุทธศาสนา เราทุกคนล้วนเป็นญาติกัน โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

เล่าสู่กันฟังวันที่ “พาพระวิทยากรกลับบ้าน” (ตอนจบ) ในร่มเงาพระพุทธศาสนา เราทุกคนล้วนเป็นญาติกัน โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร. สัปดาห์ที่แล้วเล่าถึงตอนที่ว่า...
พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น กับ ฮิมานชู โชนิ ผู้แสดงเป็นพระพุทธเจ้า ในภาพยนต์ซีรีส์ “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก” ขอขอบคุณ ภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ

รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (ตอนที่ ๔๖) พระพุทธเจ้า คือกัลยาณมิตรที่สุดแห่งชีวิตพรหมจรรย์

พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น กับ ฮิมานชู โชนิ ผู้แสดงเป็นพระพุทธเจ้า ในภาพยนต์ซีรีส์ “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก” ขอขอบคุณ ภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)
ทำไมลูกผู้ชายต้องบวช ตอนที่ ๒ ภาพประกอบโดย หมอนไม้

ทำไม…ลูกผู้ชายต้องบวช (๒) อานิสงส์ของการบวช โดย ญาณวชิระ

จิรํ ติฏฺฐตุ พุทฺธสาสนํ ขอพระพุทศาสนาจงดำรงอยู่ตลอดกาล ญาณวชิระ หนังสือที่ลูกผู้ชายทุกคนต้องอ่าน "ลูกผู้ชายต้องบวช"

TRENDING RIGHT NOW