พระพุทธรูป ณ หอพระพุทธสิงห์ จ.ชลบุรี Photo by Manasikul.com

๒. เราจะเรียกร้องสิทธิให้ตัวเองเพื่อความเป็นธรรมได้หรือไม่ ? Q&A Quickly Dhrama Healing by พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี

Q&A Quickly Dhrama Healing by พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ๒. เราจะเรียกร้องสิทธิให้ตัวเองเพื่อความเป็นธรรมได้หรือไม่ ? Question  : การเรียกร้องสิทธิพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม เป็นธรรมหรือไม่คะ และจะเรียกร้องอย่างไร หมายความว่า คุณค่าของงานกับมูลค่าน่าจะไปด้วยกัน ขอให้พระอาจารย์ช่วยให้คำแนะนำด้วยค่ะ
ป่าคือชีวิต ต้นไม้คือลมหายใจ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

ป่าคือชีวิต ต้นไม้คือลมหายใจ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

ติดตามการกลับไปปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ที่วัดบ้านเกิด วัดวรกิจพัฒนาราม อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร กับ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ป่าคือชีวิต ต้นไม้คือลมหายใจ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท
เชียงตุง : ศึกษาบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาเยาวชนเพื่อศตวรรษที่ ๒๑ พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

เชียงตุง : ศึกษาบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาเยาวชนเพื่อศตวรรษที่ ๒๑ โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

เปิดมุมมองการศึกษาของเด็กและเยาวชนจากเชียงตุง ศึกษาวิถีชีวิตผ่านการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา และพระพุทธศาสนาอันเป็นรากเหง้าของชาวไทใหญ่ที่กำลังก้าวไปในอนาคต ที่น่าสนใจเรียนรู้ จากมุมมองของพระสงฆ์ไทย ที่ชวนให้เรากลับมาหารากเหง้าของเราเอง กับคำถามว่า เรา ...กำลังทำให้พระพุทธศาสนาหายไปจากระบบการศึกษาไทยกันหรือเปล่า ? และเราจะช่วยกันพลิกฟื้นวิถีพุทธในการศึกษาของเด็กและเยาวชนอย่างไร เพื่อให้การก้าวไปข้างหน้าอุดมด้วยปัญญาพร้อมคุณธรรมความดีงามในจิตใจ เชียงตุง : ศึกษาบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาเยาวชนเพื่อศตวรรษที่...
สงกรานต์ผ่านไป อย่าให้ความกตัญญูผ่านพ้น โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

สงกรานต์ผ่านไป อย่าให้ความกตัญญูผ่านพ้น โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

เทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงวันขึ้นปีใหม่ของไทย และยังเป็นวันครอบครัวด้วย ในยุคนี้เรายิ่งให้ความสำคัญกับวันนี้กันมากขึ้นเพราะเราต่างให้เวลากับการทำงานมากเกินไป ช่วงวันหยุดยาวครั้งหนึ่งในรอบปีก็คงจะมีช่วงนี้แหละที่ชาวไทย และชาวเอเชียอีกหลายประเทศให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เป็นพิเศษ โดยเฉพาะวิถีพุทธในวันสงกรานต์ ทำให้เราได้ค้นพบรากของตัวเราที่สัมพันธ์กับผู้อื่น และสิ่งอื่นๆ อย่างเกี่ยวเนื่องกันไปมา ดังที่พระพุทธองค์เรียกว่า ปฏิจจสมุปปบาท เราจะทำอย่างไรให้การเกี่ยวข้องกัน เพราะสิ่งที่มี สิ่งนี้จึงมี...
อุบาสิกาวัลย์ นานายน จากหนังสือ วัลย์ นานายน

๒๗ ปี แห่งการจากไป “อุบาสิกาวัลย์ นานายน”

เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้าคิดถึงแม่มาก จริงๆ แล้วก็คิดถึงแม่ทุกวัน และด้วยเหตุดลใจอะไรก็ไม่ทราบได้ ทำให้หยิบเล่มนี้มาอ่านก่อนนอน "ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา สัญญาปรารภอดีต ในวาระครบ ๑๐๐ วัน แห่งการละสังขาร ของ อุบาสิกาวัลย์ นานายน สำนักปฏิบัติธรรม เขาสวนหลวง จังหวัดราชบุรี ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๖" แล้วข้าพเจ้าก็เปิดมาตงหน้าจดหมาย ฉบับ "สัญญาขันธ์" หน้า ๖๓ พอดี เป็นจดหมายฉบับสุดท้ายที่หลานสาวของท่านเขียนถึงท่านในวันที่ท่านละสังขารพอดี...
ความสงบอยู่ที่ไหน โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

ความสงบอยู่ที่ไหน โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

บ ความสงบอยู่ที่ไหน โดย พระพิทยา ฐานิสสโร ความสงบยังคงอยู่กับเรา แม้ภายนอกอาจเลวร้าย อาทิตย์สุดท้ายของการเข้าพรรษาฤดูหนาวที่วัดธรรมปาละ สวิตเซอร์แลนด์ นั่งตามรู้ลมหายใจขณะฟังเจ้าอาวาสชาวเยอรมันสวดปาฏิโมกข์ด้วยความคล่องแคล่ว จากนั้นได้มีการสนทนาเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ภายในวัดหลังจากจบการสวดปาฏิโมกข์ ซึ่งในช่วงพรรษาฤดูหนาวนี้ทุกๆ สองสัปดาห์ เป็นเวลาเดียวที่พระภิกษุ สามเณรอยู่กันพร้อมหน้าและมีโอกาสซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัติและเรื่องทั่วๆ ไปของการอยู่ร่วมกันภายในวัด  เพราะตอนรับบิณฑบาตในช่วงเพลก็รับด้วยความสงบและนำไปฉันภายในกุฏิตน แม้อยู่ร่วมกันแต่แทบไม่ค่อยได้เจอหน้ากันตลอดระยะเวลา ๓ เดือน ในสมัยพุทธกาล ใครก็ตามที่ตัดสินใจบวชเป็นพระภิกษุ และภิกษุณี ส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายหลัก...
พระราชวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโท)

หลวงพ่อคูณสอนพ่อแม่

บางที ความรักของพ่อต่อลูกๆ ที่ไม่รู้ว่า รัก จะต้องปฏิบัติอย่างไรก็อาจสร้างปัญหาให้แม่ และลูกๆ ได้โดยไม่รู้ตัว  พ่อบางคน คิดว่า ด่าลูกแล้วลูกจะดี ก็เป็นลูกบางคนอีก ที่คิดเป็น ไม่ยอมให้คำด่ามาเป็นอุปสรรคของชีวิต เมื่อคิดได้ ก็ไม่ติดกับคำด่า แต่กลับให้คำด่าเป็นพลัง เป็นแรงเสริม หนุนให้ตัวเองก้าวไปข้างหน้า  แต่สำหรับลูกบางคน ที่จิตใจยังไม่เข้มแข็ง เมื่อเผชิญคำด่าแต่วัยเยาว์ ก็อาจยึดติดความคิดลบๆ นั้น ไม่สามารถก้าวข้ามไปได้  หลวงพ่อคูณจึงสอนว่า... การด่าลูกเป็นอัปมงคล หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ กล่าวให้พรเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๐ "กูเองก็ขอให้เด็กไทยทุกคนจงประพฤติตัวให้เหมาะสมกับที่เราเป็นชาติไทย พวกลูกๆ หลานๆ ก็ขอให้ตั้งใจเล่าเรียนศึกษาหาความรู้ใส่ตัวเองไว้บ้าง เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่...

หญ้า -หนวด – แมว

หญ้าหนวดแมว photo by mon เคยสงสัยไหม ว่าทำไมต้นไม้ชนิดนี้ จึงชื่อว่า "หญ้าหนวดแมว"
Meditation by Mon

ความทุกข์ไม่มีใครหยั่งถึง…

คำพูดสวยหรู ที่ว่า "ปล่อยวาง " , อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา " ล้วนเป็นคำที่ลึกซึ้ง   เป็นคำที่ฉันค้นพบว่า หากเราไม่ได้ตระหนักด้วยเวทนาอย่างถึงที่สุดจนหลุดไปจากเวทนานั้นด้วยสติสัมปชัญญะจริงๆ ก็ไม่อาจพบได้ แต่ก็ยังดีที่เราได้จดจำไว้ เป็นสัญญา  ดังคำสอนของพระพุทธองค์ว่า  "ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ" เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ผู้ปฏิบัติจะรู้สภาวะการปฏิบัติด้วยตนเอง เป็นคำที่ลึกซึ้งมาก  หากสติ ไม่ปรากฎ ไม่มีทางที่เราจะพบว่าจะรู้อะไรได้เลย มีม่านมายาของกิเลสปกคลุมจิตหลายชั้นเหลือเกิน  จนทำให้เราเหมือนรู้ แต่ไม่รู้ เพราะถูกกิเลสมันหลอกเอา ตลอดเวลา  จึงทำให้ให้ทุกข์   อย่างไรก็ตาม   ความทุกข์ก็สอนธรรมเราได้เป็นอย่างดี  ความทุกข์เป็นสิ่งเดียวที่สอนเรา สอนชีวิต สอนว่า การเกิด ไม่น่าปรารถนาอีกแล้ว  แต่การที่จะดับการเกิดนั้น ก็ต้องใช้สติสัมปชัญญะ สมาธิ และปัญญาเช่นกัน  ไม่ง่ายเลย ที่จะฝ่าด่าน ความทุกขฺไปจนกว่าจะเห็นทุกข์...
จิตใจที่มีอริยทรัพย์ คือ รู้จักตนเอง : พระพิทยา ฐานิสสโร

จิตใจที่มีศีล คือ มีอริยทรัพย์ : พระพิทยา ฐานิสสโร

สามเณรวัย ๓๐ ปี ชาวสาธารณรัฐเชค บรรพชาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้ว หลังจากฝึกเป็นพ่อขาวอยู่ ๑ ปีที่วัดอมราวดี ในประเทศอังกฤษ ปัจจุบันมาจำพรรษาฤดูหนาวเป็นเวลา ๓ เดือนอยู่ที่วัดธรรมปาละ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ท่านต้องทำหน้าที่ดูแลงานทั่วไปภายในวัด แยกขยะ นำขยะไปทิ้งอาทิตย์ละ ๒ ครั้ง คอยอุปัฏฐากพระผู้ใหญ่ ท่านพยายามฝึกฝนอย่างเต็มกำลัง ในเวลาเกือบ ๒ ปีที่ได้ปฏิบัติภาวนาที่วัด สุดท้ายท่านตัดสินใจลาสิกขาในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ท่านซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวท่านเอง ที่สำคัญท่านไม่อยากละเมิดในสิกขาบทที่รับมา เพราะรู้สึกว่าท่านยังไม่พร้อมที่จะเป็นสามเณรต่อเพื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุในอีกไม่ช้า ท่านยังอยากใช้ชีวิตแบบฆราวาสที่สามารถทำอะไรได้มากขึ้น ไม่มีข้อกำหนด กฎบังคับมาก แต่มีโอกาสปฏิบัติภาวนาสม่ำเสมอ

TRENDING RIGHT NOW