Home Resources

Resources

  ขอขอบคุณภาพจาก TNN ช่อง 16

  บทความพิเศษ ตอนที่ ๑๑ “กฎหมายฝ่ายอาณาจักร ทำอย่างไรจึงจะสอดคล้องและสร้างความเป็นธรรม ให้กับฝ่ายศาสนจักร” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  (ขอขอบคุณภาพประกอบจาก TNN ช่อง 16) บทความพิเศษ ตอนที่ ๑๑ กฎหมายฝ่ายอาณาจักร ทำอย่างไรจึงจะสอดคล้องและสร้างความเป็นธรรมให้กับฝ่ายศาสนจักร โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม            ในสมัยพุทธกาล พระพุทธองค์...
  “อิ่มกาย อิ่มใจ อิ่มบุญ” เล่าเรื่องกฐิน วัดพุทธารามเกาหลี ด้วยแรงแห่งศรัทธาและความสามัคคี โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  “อิ่มกาย อิ่มใจ อิ่มบุญ” เล่าเรื่องกฐิน วัดพุทธารามเกาหลี ด้วยแรงแห่งศรัทธาและความสามัคคี โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  สัปดาห์นี้ขอเล่าเรื่องของผ้าผืนหนึ่ง ที่ร้อยเรียงความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่สงฆ์และญาติโยมในเกาหลีใต้ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พระธรรมคำสอนได้เผยแผ่ วัฒนธรรมประเพณีได้รับการสืบทอด ณ  วัดพุทธารามเกาหลี  เมืองอันซัน ประเทศเกาหลีใต้ ที่เพิ่งทำพิธีถวายผ้ากฐินเสร็จไปได้วันสองวัน เล่าให้ฟังถึงประเพณีการถวายผ้ากฐินนิดหน่อย ก่อนที่จะเล่าถึงเรื่องการเตรียมงาน การจัดงานพิธีถวายผ้ากฐิน วัดพุทธารามเกาหลี   “อิ่มกาย อิ่มใจ อิ่มบุญ” เล่าเรื่องกฐิน วัดพุทธารามเกาหลี ด้วยแรงแห่งศรัทธาและความสามัคคี
  ขอขอบคุณ ภาพจากกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  เขียนจดหมายถึงพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๒ “ปฐมเหตุเพื่อชีวิตดีงาม” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  ขอขอบคุณภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ    ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง พระผู้ทรงพระเมตตามอบหนทางแห่งอริสัจธรรม พระธรรมอันใดอันพระองค์ตรัสไว้ดีแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมซึ่งพระสัจธรรมนั้น ข้าพระพุทธเจ้าขอบูชาอย่างยิ่ง ขอขอบคุณ ภาพจาก กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ...
  "ร่างกฎหมายสังเวชนียสถานมีความสำคัญเพียงใดต่อการพ้นทุกข์ในสังสารวัฏ ตามรอยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า " โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.

  “ร่างกฎหมายสังเวชนียสถานมีความสำคัญเพียงใดต่อการพ้นทุกข์ในสังสารวัฏ ตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ” โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.

  ขอขอบคุณภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ "ร่างกฎหมายสังเวชนียสถานมีความสำคัญเพียงใดต่อการพ้นทุกข์ในสังสารวัฏ ตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า " โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร. สืบเนื่องจากเมื่อสามปีก่อน ...
  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในอดีต เมื่อครั้งที่ท่านเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (ตอนที่ ๔๑) “ศรัทธา อุดมการณ์ และปณิธาน สร้างสรรค์วิชาศิลปะให้เป็นประโยชน์กับสังคม”

  ปาฐกถาธรรมหัวข้อพิเศษ เรื่อง "พระพุทธศาสนากับศิลปะไทย" โดยพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในอดีตเมื่อครั้งที่ท่านเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ รำลึกวันวาน ....มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๔๑
  I am home ฉันอยู่บ้าน โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

  I am home ฉันอยู่บ้าน โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

  I am home ฉันอยู่บ้าน ข้อความสั้นๆ ที่งดงาม ลึกซึ้ง อบอุ่น ปลอดภัย พระพุทธรูปหินที่ตั้งอยู่ด้านหน้าข้อความ I am home ลายมือพู่กันของหลวงปู่ ติช นัท ฮันห์ในช่วงแรกๆ ที่ท่านเริ่มเขียนภาพลายพู่กัน นั่งหลับตาด้วยอาการนิ่งสงบ ก้มศีรษะมาทางด้านหน้าเล็กน้อย รูปจมูกค่อนข้างแบน ห่มจีวรตามความเชื่อในแบบมหายาน และวัชรยาน ที่เปิดบริเวณส่วนหน้าอกและมีจุดดำๆ เล็กที่เกิดจากคราบตะไคร่น้ำอยู่ทั่วบริเวณองค์พระ เพราะท่านเคยถูกนำไปตั้งไว้ที่สวนหย่อม เพื่อเป็นสิ่งประดับเป็นเวลานาน บัดนี้พระภิกษุชาวอเมริกันนำท่านมาตั้งบนแท่นเคารพบูชา แม้ท่าน(พระภิกษุ) พยายามขัดทำความสะอาดพระพุทธรูปหินองค์นี้แล้ว แต่ยังคงมีจุดด่างดำให้เห็นอยู่ทั่วไป
  ขอขอบคุณ ภาพจาก fb Suput Phonruksa

  พระพุทธเป็นที่พึ่งทางใจ โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  พระพุทธเป็นที่พึ่งทางใจ โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย "บ้านเรือนมั่นคงเพราะมีเสาปักหลัก เจดีย์มั่นคงเพราะก้อนอิฐเป็นพื้นฐาน เราชาวพุทธควรมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทางจิตใจ มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพักพิงทางจิตใจคือ ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน พระพุทธองค์ก่อนปรินิพพานตรัสเตือนสติแก่สาวกไว้ว่า​ "อย่าประมาท" นั้นหมายถึงให้มีสติ หรือความระลึกได้​ ความรู้เนื้อรู้ตัว​ ความรู้สึกตัว ทรงสอนเรื่องความดับทุกข์​ ความทุกข์คือ​ สภาพที่ทนได้อยาก​ พลัดพลาดจากสิ่งที่เป็นที่รักที่น่าใคร่​ ความไม่ได้ดังใจปรารถนา​ พอใจและไม่พอใจ​ ความโศกเศร้า​ ความร่ำไรรำพัน​ ความรักและอกหัก ความคิด ความทุกข์ทางกายขันธ์...
  ขอขอบคุณ ภาพจากสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  จดหมายถึงพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๑ “เรายังดำเนินตามรอยบาทพระศาสดา” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  ขอขอบคุณ ภาพจากสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ จดหมายถึงพระพุทธเจ้า... เรื่องที่อยากเล่าให้พระพุทธเจ้าฟัง ตอนที่ ๑ “เรายังดำเนินตามรอยบาทพระศาสดา” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม
  ขอขอบคุณ ภาพจากสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  มานะ ๙ ประการ “สำคัญตนผิด” กับหนทางในการพัฒนาตนให้ถูกธรรม โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  ขอขอบคุณ ภาพจากสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ มานะ ๙ ประการ “สำคัญตนผิด”กับหนทางในการพัฒนาตนให้ถูกธรรม โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป             “สำคัญตนผิดไป” เป็นคำตอบจากพระอาจารย์ท่านหนึ่งเมื่อขอความรู้ว่าทำไมคนสมัยนี้จึงมีปัญหาทางด้านอารมณ์กันมาก  ซึ่งการสำคัญตนหรือความถือตัวถือตนในทางพระเรียกว่า “มานะ” มีอยู่ ๙...
  "ชวนกันค้นหาบุญ ... คุณค่าแห่งการทำความดี อยู่ที่ไหน" โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท วัดพุทธารามเกาหลี เมืองอันซัน ประเทศเกาหลีใต้

  “ชวนกันค้นหาบุญ … คุณค่าแห่งการทำความดี อยู่ที่ไหน” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  วันหนึ่งหลังจากที่พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพลเสร็จแล้ว ก็นั่งสนทนาธรรมกันอยู่ในห้องพัก เสียงลูกศิษย์วัดก็มาเคาะประตูเรียก พระอาจารย์ครับมีโยมมาพบครับ ผู้เขียนก็ออกไปต้อนรับพูดคุย ถามถึงธุระที่มา มาจากไหน แต่พอมีช่วงหนึ่งของชีวิตที่ตัวเองมีความลำบาก ตกงาน ข้าวสารก็ไม่เหลือพอที่จะหุง หันหน้าไปพึ่งใครก็ไม่มีใครช่วยเหลือ ลำบากสุดๆ ไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเลย แล้วโยมก็ตบท้ายด้วยคำถามว่า แล้วเราจะทำความดีไปเพื่ออะไร เราจะทำบุญไปเพื่ออะไร ชวนกันค้นหาบุญ ... คุณค่าแห่งการทำความดี อยู่ที่ไหน

  TRENDING RIGHT NOW