Home Industry News

Industry News

  นกน้อยยามโพล้เพล้กับดอกบัวที่กำลังจะร่วงโรย ภาพวาดสี Oil Pastels โดย หมอนไม้

  นกน้อยยามโพล้เพล้กับดอกบัวที่กำลังร่วงโรยชวนกันมาสวดมนต์

  เวลาโพล้เพล้ผ่านไป ยังมีนกน้อยบางตัวบินกลับรังช้ากว่าเพื่อน เพราะมัวแต่โอ้เอ้ ลังเล สงสัยไปหมด พอนึกขึ้นได้ก็ค่ำเสียแล้ว... (มันบ่นพึมพัมๆ ว่า เร็วจังๆๆ ) เมื่อมันบินผ่านมายังบ้านหนึ่ง
  "สุ จิ ปุ ลิ " พุทธวิธีในการค้นหาศักยภาพ เพื่อชีวิตดีงาม โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙ ดร.

  “สุ จิ ปุ ลิ ” พุทธวิธีเพื่อชีวิตดีงาม เพิ่มศักยภาพพระธรรมทูตเชิงปฏิบัติการ โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙ ดร.

  อีกหนึ่งหลักสูตรพัฒนาพระวิทยากรเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นส่วนเสริมการสร้างพระธรรมทูตเพื่อช่วยเหลือคนให้พ้นทุกข์ในยุคไร้พรมแดน โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ พุทธวิธีในการค้นหาศักยภาพ “สุ จิ ปุ ลิ” ทักษะเพื่อชีวิตดีงาม โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี...
  พระครูนิโครธรรมาภรณ์ ( หลวงตาเอนก ยสทินฺโท ) ขอขอบคุณ ภาพจาก fb สามเณรปลูกปัญญาธรรมปีท่ ๗

  ห้องเรียนธรรมะบนดินแดนอีสานใต้ เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๗” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  บทความที่แล้วกล่าวถึง “ต้นไม้ผลิใบ ธรรมะผลิบาน เบื้องหลังสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๖”  ได้เล่าถึงบทสรุปของการเรียนธรรมะ ผ่านกระบวนการเรียนการสอน เรียนรู้วิถีชีวิตของความเป็นสามเณรภายใต้แนวคิด “รักตน-รักคน-รักโลก-รักจักรวาล” เพื่อค้นหาและเข้าใจความหมายที่แท้จริงของ “ความรักจักรวาล” ห้องเรียนธรรมะบนดินแดนอีสานใต้ เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๗” โดย พระมหาอภิชาติ...
  รักตัวเองให้เป็น โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  รักตัวเองให้เป็น “จงเห็นคุณค่าของตัวเองให้มากที่สุด” โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุด แต่ส่วนใหญ่เรามักจะมองข้ามไป ไม่ค่อยได้สนใจ นั่นก็คือ เรื่องของการ “รักตัวเองให้เป็น” มีคนบอกว่า ใครๆ ก็รักตัวเองทั้งนั้น แต่อยากจะยืนยันว่า  ยังรักตัวเองไม่เป็นกันหรอก เท่าที่เห็นมามากมาย น้อยคนเหลือเกินจะรักตนเองเป็น

  ไขทุกข์เปิดใจ โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  เรียนรู้ดูความทุกข์จากความคาดหวังที่มองไม่เห็น จนเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรา ของเรา จากการเจริญสติ โดยการเคลื่อนไหว ด้วยความรู้สึกตัว ... ไขทุกข์เปิดใจ โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย (พระอาจารย์จ๊อดส์ ) โครงการปฏิบัติธรรมแบบการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว​ วัดนิโครธาราม​  จังหวัดตรัง​ ตั้งแต่วันที่ ๖ ถึง ๙​ ...
  จุดเทียนวันพระ ภาพลายเส้นพู่กันโดย หมอนไม้

  เมื่อเทียนเล่มหนึ่งถูกจุดขึ้น…

  วันนี้วันพระแรกของเดือน ๗ ข้าพเจ้าเดินไปทำบุญที่วัด สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าชอบก็คือ การจุดเทียน แล้วก็นำดอกไม้ไปวางไว้ในแจกันที่ทางวัดจัดให้ เวลาจุดเทียนแล้ว ก็ชอบนำแสงเทียนไปจุดให้กับเทียนเล่มอื่นๆ ที่ดับลงไปก่อนหน้านี้ จะด้วยแรงลมหรืออะไรก็ตามที
  สุขสันต์ วันอนัตตา โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

  สุขสันต์ วันอนัตตา โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

  มองด้านนอกเพื่อเข้าใจตน และมองตนเพื่อเข้าใจผู้อื่น มุมมองจากพระนักเดินทางด้วยบาตรเดียวไปทั่วโลก สุขสันต์... วันอนัตตา โดย พระพิทยา ฐานิสสโร “อะไรที่เธอเป็น ฉันเคยเป็น อะไรที่ฉันเป็น เธอจะกลายเป็น” ข้อความบนคานไม้อยู่เหนือกองกะโหลกที่ได้ถูกจัดเรียงรายไว้อย่างเป็นระเบียบสวยงาม เสมือนฉากหลังอันวิจิตรของไม้กางเขนที่ตรึงพระเยซูไว้บอกกล่าวสัจธรรมเที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตที่สุดท้ายเราก็เป็นเช่นนี้เอง
  พระมหาธนเดช-ธมฺมปญฺโญ

  ขนุนในเปลือกทุเรียน โดย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ

  ขนุนในเปลือกทุเรียน โดย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ เรียนรู้สัจธรรมผ่านหนามทุเรียน...กับ พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ ขนุนในเปลือกทุเรียน            ข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนิกชน อย่างน้อยก็ในบัตรประชาชนของข้าพเจ้าที่บอกเช่นนั้น ยิ่งหากยืนยันด้วยผ้ากาสาวพัสตร์ที่ห่มคลุมกายข้าพเจ้าอยู่ ทำให้แน่ใจได้แน่นอนว่าข้าพเจ้ามิเป็นศาสนิกอื่นเลย            วันหนึ่ง ก่อนที่ข้าพเจ้าจะไปบรรยายที่จังหวัดนนทบุรี ได้หยิบหนังสือเล่มหนึ่งมอบให้เพื่อนสหธรรมิก พร้อมแนะนำว่า ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นคริสต์ศาสนิกชนที่เข้าใจโลก มองโลกด้วยสายตาแห่งความรัก ลองอ่านดูนะ
  ขอขอบพระคุณ ภาพจากสถาบันพระวิทยากร วัดสระเกศฯ

  Q&A ตอบปัญหาเรื่องการพูดและการฟังอย่างมีสติ กับ พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี ปธ.๙ ดร.

  Q มนสิกุล ถาม : กราบนมัสการค่ะ พระอาจารย์ ทำอย่างไรจึงจะฝึกระวังวาจาของตนเอง และทำอย่างไร จึงจะฝึกฟังให้จบก่อนที่จะตอบออกไป หรือ จะมีสติในการพูด และการฟังอย่างไรคะ พระอาจารย์ A พระมหาขวัญชัย ตอบ : ก่อนจะตอบคำถามนี้ ขอเริ่มด้วยการทำความเข้าใจอะไรสักอย่างก่อน คือว่ามนุษย์เรามีการแสดงออกที่เรียกว่า กรรม อยู่ ๓ แบบ คือ
  ขอขอบคุณ ภาพจาก สถาบันพระวิทยากร วัดสระเกศ

  วันสิ่งแวดล้อมโลก ดูแลใจปกป้องโลก สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชีวิตด้วยทิศทั้งหก

  ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ วันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) เป็นวันที่ได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติ ตรงกับวันที่ ๕ มิถุนายน ของทุกปี ขอขอบพระคุณภาพจาก สถาบันพระวิทยากร วัดสระเกศฯ เหตุที่วันนี้ได้รับเกียรติให้เป็นวันสิ่งแวดงล้อมโลกนั้น สืบเนื่องมาจากโลกของเราเกิดวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงมายาวนาน จากน้ำมือของมนุษย์นี่เอง ไม่ใช่ใครที่ไหน ชาวโลกจึงได้มีการจัดประชุมใหญ่ระดับโลกขึ้นที่ กรุงสตอกโฮลม์ ประเทศสวีเดน...

  TRENDING RIGHT NOW