พระพุทธรูป ณ หอพระพุทธสิงห์ จ.ชลบุรี Photo by Manasikul.com

๒. เราจะเรียกร้องสิทธิให้ตัวเองเพื่อความเป็นธรรมได้หรือไม่ ? Q&A Quickly Dhrama Healing by พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี

Q&A Quickly Dhrama Healing by พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ๒. เราจะเรียกร้องสิทธิให้ตัวเองเพื่อความเป็นธรรมได้หรือไม่ ? Question  : การเรียกร้องสิทธิพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม เป็นธรรมหรือไม่คะ และจะเรียกร้องอย่างไร หมายความว่า คุณค่าของงานกับมูลค่าน่าจะไปด้วยกัน ขอให้พระอาจารย์ช่วยให้คำแนะนำด้วยค่ะ
ป่าคือชีวิต ต้นไม้คือลมหายใจ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

ป่าคือชีวิต ต้นไม้คือลมหายใจ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

ติดตามการกลับไปปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ที่วัดบ้านเกิด วัดวรกิจพัฒนาราม อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร กับ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ป่าคือชีวิต ต้นไม้คือลมหายใจ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท
สงกรานต์ผ่านไป อย่าให้ความกตัญญูผ่านพ้น โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

สงกรานต์ผ่านไป อย่าให้ความกตัญญูผ่านพ้น โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

เทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงวันขึ้นปีใหม่ของไทย และยังเป็นวันครอบครัวด้วย ในยุคนี้เรายิ่งให้ความสำคัญกับวันนี้กันมากขึ้นเพราะเราต่างให้เวลากับการทำงานมากเกินไป ช่วงวันหยุดยาวครั้งหนึ่งในรอบปีก็คงจะมีช่วงนี้แหละที่ชาวไทย และชาวเอเชียอีกหลายประเทศให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เป็นพิเศษ โดยเฉพาะวิถีพุทธในวันสงกรานต์ ทำให้เราได้ค้นพบรากของตัวเราที่สัมพันธ์กับผู้อื่น และสิ่งอื่นๆ อย่างเกี่ยวเนื่องกันไปมา ดังที่พระพุทธองค์เรียกว่า ปฏิจจสมุปปบาท เราจะทำอย่างไรให้การเกี่ยวข้องกัน เพราะสิ่งที่มี สิ่งนี้จึงมี...
Photo by monmai

เมื่อจิตเป็นอันธพาล แก้ไขอย่างไร Q&A Quickly Dhrama Healing by พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี

(Q) :  ทำไมจิตถึงไหวไปจับอารมณ์ที่ลบๆ ได้เร็วมาก และพร้อมที่จะวีนออกไปเมื่อได้ยินในสิ่งที่ไม่อยากฟังคะพระอาจารย์. เหตุเกิดจากเพื่อนคนหนึ่งเพิ่งออกมาจากกรรมฐานที่วัดแห่งหนึ่งเป็นเวลาหลายเดือนแต่พออกมาคำถามแรกที่โทรมาคือ ถามข่าวคราว และถามหลายๆเรื่องที่ไม่อยากตอบ เห็นจิตกลับไปอยู่ในโหมด โมโหอีกแล้ว เห็นจิตเป็นอันธพาลค่ะ พระอาจารย์. ทำไงดีคะ (A)  :  จากคำถามข้างต้นขอขยายความหมายบางอย่างให้ทราบก่อนคือ -“จิต” คือ...
คิดอะไรอยู่ by หมอนไม้

ความคิดก็มีชีวิต

แม้เรามองไม่เห็นตัวตนของความคิด แต่ความคิดก็มีอิทธิพลกับเรามาก จนเราคิดว่ามันคือเรา แต่ความจริงแล้ว พระพุทธองค์ทรงค้นพบว่า ความคิดไม่ใช่เรา นี้คือ ความรู้ใหม่ ที่ยังใหม่อยู่ตลอดกาล ที่ทำให้บุรุษธรรมดาๆ คนหนึ่ง กลายเป็น ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน และทำให้คำสอนของพระองค์ ไม่มีวันตาย มาจนถึงทุกวันนี้
เมื่อดอกบัวปรากฏ by หมอนไม้

เมื่อดอกบัวปรากฏ…

เช้าวันนี้ ตื่นตั้งแต่ตีสี่กว่าๆ เป็นปกติ ฟังท่านก. เขาสวนหลวง ท่านเป็นลูกผู้หญิงที่เด็ดเดี่ยวท่านหนึ่งในปฐพี ที่กล้าหาญออกจากโลก ไปปฏิบัติเพียงลำพังบนภูเขา คำสอนของท่านเจาะลงตรงกลางใจ กระเทาะกิเลสน้อยใหญ่ให้สะดุ้ง ฉันต้องพยายามต่อสู้กับความง่วง นี้เป็นเพียงพื้นฐานการต่อสู้กับกิเลสประดามีที่มันมีพลังมหาศาล ที่เรามองไม่เห็น แต่ก็นับว่าได้เริ่มต้นแล้ว เมื่อขณะเดินจงกรม ฉันค่อยๆ พบกับความสงบเล็ก ๆ และเสียงจากภายในก็ปรากฏขึ้น... พื้นที่แห่งนี้ ยินดีต้อนรับบทความ มุมมอง บันทึก เรื่องเล่าจากทุกท่าน ที่่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ ขอเชิญมาแบ่งปัน เรื่องราวต่างๆ ในชีวิต บนหนทางแห่งดอกบัว หรือ หนทางแห่งทุกข์ที่จะนำจิตออกไปจากเส้นทางนี้ ทุกเรื่องราวที่ส่งมา จะมีหนังสือธรรมะเล็กๆ งดงาม มาแบ่งปัน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน ในการก้าวเดินไปบนหนทางอย่างไม่เดียวดาย เช้าวันนี้ การสวดมนต์ทำวัตร เข้มข้นขึ้น ด้วยการเปล่งวาจากับอักขระอย่างแจ่มชัด เมื่อความคิดมา ก็ปัดกวาดไป กลับมาอยู่กับบทสวดมนต์ต่อไป ไม่วอกแวก การใส่บาตรยังคงดำเนินไปเป็นปกติ พระท่านให้พรขอให้สมความปรารถนาทุกประการ ความปรารถนาใดๆ จะเท่ากับความต้องการพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงเป็นไม่มี หากแต้ต้องเพียรพยายามอย่างยิ่ง กรวดน้ำแล้ว... แผ่นเมตตา ดำรงจิตอุทิศกุศลให้กับทุกชีวิตที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป หมุนเวียนเปลี่่ยนไปจนกว่าจะดับทุกข์ฺโดยสิ้นเชิง  เมื่อดอกบัวปรากฏ ...หมอนไม้  ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ๙.๐๓ น.
photo by mon

มอง มุม ใหม่

มองมุมใหม่ จำเป็นมากที่ต้องออกจากมุมเดิมๆ ด้วยการคิดใหม่ การคิดใหม่จะเกิดขึ้นได้ ไม่ใช่คิดจากจินตนาการเพียงอย่างเดียว เพราะจินตนาการอาจทำให้หลงทาง พลาดเป้า ไปยาวไกล แต่การคิดใหม่ ไปจนถึงการกระทำใหม่ๆ
ดอกไม้...ดอกหนึ่ง

ดอกไม้ …ดอกหนึ่ง

ดอกไม้ ...ดอกหนึ่งหากเรามีใครสักคนที่เรารัก เราจะดูแลเขาอย่างไร ไม่ให้ต่างเจ็บปวดเพราะความรัก ...มากเกินไป หรือ น้อยเกินไป บ่อยครั้ง เราชอบวิพากษ์วิจารณ์ ในคนที่เรารัก เพียงเพราะว่า เขาไม่ได้ดั่งใจเรา หารู้ไม่ว่า การวิพากษ์วิจารณ์นำมาซึ่งความบอบช้ำ ในระยะยาว ในที่สุด ก็อาจจะเกินเยียวยา เธอรู้ไหม สงครามโลกที่เกิดขึ้น หรือปัญหาทุกอย่างที่กลายเป็นโศกนาฏกรรม ไมไ่ด้เกิดเพราะคนไม่รักกัน หรือคนเกลียดกัน แต่เป็นเพราะว่า รักกันมากเกินไป คาดหวังกัน ไม่เปิดพื้นที่ให้ต่างเป็นตัวของตัวเอง ในที่สุด ความรักก็พังทลาย ...กลายเป็นสงคราม ดังนั้น...
ระฆังใบจิ๋ว โดย หมอนไม้

ระฆังใบจิ๋ว : หมอนไม้

ระฆังใบจิ๋ว          เด็กๆ สงสัยกันใหญ่ว่า นี้คืออะไร            ฉันให้ทาย            เด็กบางคนก็ว่า “ครก” มั๊ง            เด็กบางคนก็ว่า “ขันใบเล็ก”

TRENDING RIGHT NOW