Home โชคดีที่มีพระ

โชคดีที่มีพระ

  รักตัวเองให้เป็น โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  รักตัวเองให้เป็น “จงเห็นคุณค่าของตัวเองให้มากที่สุด” โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุด แต่ส่วนใหญ่เรามักจะมองข้ามไป ไม่ค่อยได้สนใจ นั่นก็คือ เรื่องของการ “รักตัวเองให้เป็น” มีคนบอกว่า ใครๆ ก็รักตัวเองทั้งนั้น แต่อยากจะยืนยันว่า  ยังรักตัวเองไม่เป็นกันหรอก เท่าที่เห็นมามากมาย น้อยคนเหลือเกินจะรักตนเองเป็น
  จักรแห่งธรรมนำพัฒนา เรียนรู้เรื่องโอกาส กับ การพึ่งตน โดย พระมหาประสิทธิ์. ญาณปฺปทีโป

  จักรแห่งธรรมนำพัฒนา เรียนรู้เรื่องโอกาส กับ การพึ่งตน โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  คนเรามักตัดพ้อต่อโชคชะตาเมื่อโอกาสยังไม่มาถึง แต่เหตุใด เมื่อโอกาสมาถึงแล้วตัดพ้อต่อว่าโอกาสนั้นอีกเล่า ... ทำอย่างไรจึงจะมีสติ รู้เท่าทันความคิดไม่ดีแล้วขจัดความคิดไม่ดีออกเสียก่อน แล้วจะพบว่า โอกาสนั้น เราสามารถสร้างได้ด้วยตัวของเราเองอย่างไร จักรแห่งธรรมนำพัฒนา เรียนรู้เรื่องโอกาส กับ การพึ่งตน
  ผลผลิตสามเณรภาคฤดูร้อน โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  “สร้างทางดีไว้…ให้เป็นทางเดิน”ผลผลิตจากสามเณรภาคฤดูร้อน โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  ติดตามงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมวิทยากร ครูพระสอนศีลธรรม และการทำงานของพระสงฆ์มากมายอย่างเข้มข้น จากการเติบโตของพระเณรทุนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดศรีสะเกษ กับ พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป
  รู้อะไรแท้ อะไรเทียมก็จะพบทางออก โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  รู้” อะไรแท้ อะไรเทียมก็จะพบทางออก โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  “เราอย่ามัวแต่ถามหาความผิดทั้งของตนเองและคนอื่นมากจนเกินไป  เพราะส่วนใหญ่สิ่งที่เราชี้ผิดชี้ถูกกันส่วนใหญ่มันมักจะเป็นแค่ค่านิยมตามสมัย  ไม่ใช่อะไรที่เป็นแก่นสาร” รู้” อะไรแท้ อะไรเทียมก็จะพบทางออก โดย พระมหาประสิทธิ์  ญาณปฺปทีโป            มีคนมาสะท้อนให้ฟังว่า ได้ทบทวนตัวเองเหมือนอย่างที่ได้บอกไป แต่พบว่า มีเรื่องผิดหวังมากจนทำให้รู้สึกท้อแท้ใจ  เหมือนสิ่งที่เคยพลาดมาตอกย้ำความผิดให้จิตพลอยรู้สึกตกต่ำลงไปอีก  เป็นไปได้ไหมที่เราจะไม่คิดถึงอดีต ขอก้าวไปข้างหน้าต่อไปโดยที่ไม่สนใจว่า ที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรก็ตาม            ฟังแล้วก็อดยิ้มไม่ได้  เพราะแท้จริง นั่นคือสิ่งที่เขาได้จากการทบทวน...

  TRENDING RIGHT NOW