Home โชคดีที่มีพระ : luckly we have a monk

โชคดีที่มีพระ : luckly we have a monk

ผลผลิตสามเณรภาคฤดูร้อน โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

“สร้างทางดีไว้…ให้เป็นทางเดิน”ผลผลิตจากสามเณรภาคฤดูร้อน โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

ติดตามงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมวิทยากร ครูพระสอนศีลธรรม และการทำงานของพระสงฆ์มากมายอย่างเข้มข้น จากการเติบโตของพระเณรทุนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดศรีสะเกษ กับ พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป
เมื่อเราใส่ใจ เขาจะเปิดใจ พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

เรื่องราวของเณรน้อยผู้ช่วยให้พ่อแม่คืนดีกัน โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

ตามรอยสามเณรน้อยร่าเริง ผู้ทำให้เพื่อนและพระอาจารย์หัวเราะมีความสุข  ใครจะรู้ว่า ท่านซ่อนทุกข์ผูกเป็นเงื่อนปมอยู่ในใจ  ธรรมะข้อไหนจึงจะเยียวยาหัวใจดวงน้อยๆ นี้ได้ เรื่องราวของเณรน้อยผู้ช่วยให้พ่อแม่คืนดีกัน โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป “ผมบวชให้ครอบครัวครับ”  สามเณรรูปหนึ่งพูดขึ้น ก่อนจะเล่าต่อถึงความขัดแย้งของพ่อแม่ที่ค่อยๆ ก่อตัวขึ้นทีละน้อยละรุนแรงจนแม่หนีออกจากบ้านไป  จนตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าแม่ไปอยู่ที่ไหน  เคยปั่นจักรยานไปบ้านแม่แต่ก็ไม่มีใครอยู่แล้ว ...
เชียงตุง : ศึกษาบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาเยาวชนเพื่อศตวรรษที่ ๒๑ พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

เชียงตุง : ศึกษาบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาเยาวชนเพื่อศตวรรษที่ ๒๑ โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

เปิดมุมมองการศึกษาของเด็กและเยาวชนจากเชียงตุง ศึกษาวิถีชีวิตผ่านการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา และพระพุทธศาสนาอันเป็นรากเหง้าของชาวไทใหญ่ที่กำลังก้าวไปในอนาคต ที่น่าสนใจเรียนรู้ จากมุมมองของพระสงฆ์ไทย ที่ชวนให้เรากลับมาหารากเหง้าของเราเอง กับคำถามว่า เรา ...กำลังทำให้พระพุทธศาสนาหายไปจากระบบการศึกษาไทยกันหรือเปล่า ? และเราจะช่วยกันพลิกฟื้นวิถีพุทธในการศึกษาของเด็กและเยาวชนอย่างไร เพื่อให้การก้าวไปข้างหน้าอุดมด้วยปัญญาพร้อมคุณธรรมความดีงามในจิตใจ เชียงตุง : ศึกษาบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาเยาวชนเพื่อศตวรรษที่...

TRENDING RIGHT NOW