Home วันนี้ัวันพระ

วันนี้ัวันพระ

  “เข้าใจ เชื่อใจ และเผื่อใจ” สามหลักการสานสัมพันธ์ โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  วันนี้วันพระ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๗ ทำวัตร ไหว้พระ สวดมนต์ ไปวัดทำบุญ แล้วอย่าลืมกลับมาดูใจตนเอง วันนี้เรามีอะไรที่ต้องแก้ไขปรับปรุงตัวเองบ้าง
  พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย กับตุณพ่อเคน พลรักษา

  “พระลูกชายโชคดีที่ได้ทำหน้าที่ของลูก” โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  วันนี้วันพระ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๕ "พระลูกชายโชคดีที่ได้ทำหน้าที่ของลูก" โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์  อนาลโย เรื่อง และ ภาพ คุณเคยภูมิใจในตนเองบ้างไหม...

  TRENDING RIGHT NOW