Home มโณปณิธาน

มโณปณิธาน

  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (ตอนที่ ๑๔) วันแรกที่พบหลวงพ่อสมเด็จ วัดสระเกศฯ

  หนังสือ "หลักการทำบุญและการปฏิบัติธรรม" ในชีวิตประจำวัน โดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) พิมพ์ครั้งที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดยสำนักพิมพ์อนันตะ ในหนังสือ “หลักการทำบุญ และปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน” โดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด...
  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) บรรยายธรรมให้นักศึกษาฟังเรื่อง สุวรรณบรรพต สยามพุทธศิลป์ ในครั้งนั้น

  รำลึกวันวาน …มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (ตอนที่ ๓๓) “สุวรรณสาม” อานุภาพแห่งความกตัญญู

  “มาตาปิตุอุปัฏฐานัง เพราะการเลี้ยงดูมารดาบิดาเป็นมงคลอันสูงสุด” รำลึกวันวาน มโนปณิธาน พระอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) จึงกลับมา นอกจากจะเป็นกำลังใจในชีวิตของผู้เขียนที่ตั้งใจทดแทนพระคุณคุณแม่ และพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านแล้ว ยังตั้งใจบูชาปฏิปทาท่านอาจารย์เจ้าคุณเทอดในครั้งนั้นเป็นสำคัญ เพราะความเพียรในการปฏิบัติของท่านอย่างอุกฤษฎ์ การเป็นพระสุปฏิปันโนของท่านที่มีความเมตตาต่อทุกผู้คนอย่างไม่มีประมาณ ผู้เขียนจึงขอท่านถ่ายทอดอัตชีวประวัติของท่าน หลังจากที่ท่านเมตตาเขียนบทความเรื่อง "ความเป็นมาของพระอภิธรรม " เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่๙ หลังจากเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ให้กับนิตยสาร...
  ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร จุดเริ่มต้นแรงบันดาลใจของ "ญาณวชิระ” หรือ พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในการเขียน “ทศชาติ : ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๙

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (ตอนที่ ๓๒) “เมตตาบารมี” วิถีพระโพธิสัตว์

  การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ใน “ทศชาติ” ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งท่านพระอาจารย์ญาณวชิระ หรือ ท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)ในครั้งนั้น เขียนขึ้นในปีพ.ศ.๒๕๔๙ ท่านให้ความสำคัญไม่เพียงการศึกษาจากพระไตรปิฎก หากยังอยู่ในวิถีการปฏิบัติของท่านในเพศบรรพชิตมาตลอดชีวิตของท่านด้วย หนังสือ “ทศชาติ” ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง โดย ญาณวชิระ นับตั้งแต่บรรพชาเป็นสามเณรน้อยในวัยเพียงสิบสองสิบสามปี ท่านก็มีความตั้งใจที่จะเป็นพระ ดังในรำลึกวันวาน มโณปณิธานของท่านอย่างชัดเจนว่า
  หนังสือ “ทศชาติ” ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง โดย ญาณวชิระ

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (ตอนที่ ๓๑) ลมหายใจพระโพธิสัตว์” จากหนังสือ “ทศชาติ” ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง

  เมื่อนึกย้อนไปตอนเด็กๆ ได้อ่านเรื่องราวของพระเวสสันดร เป็นเรื่องแรกในชีวิตของการศึกษาพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวว่านี่คือหนึ่งในเรื่องสุดท้ายของทศชาติพระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญเพียรมากว่า ๒๐ อสงไขย แสนมหากัป เพื่อที่จะค้นหาคำตอบของชีวิตในการที่จะออกจากทุกข์ในสังสารวัฏอย่างสิ้นเชิงในพระชาติสุดท้ายในเวลาต่อมา และตอนที่เจอหนังสือเล่มนี้อายุประมาณแปดเก้าขวบจากข้างบ้านซึ่งเป็นห้องแถวอยู่หน้าวัด  เป็นหนังสือการ์ตูน อ่านไปก็ร้องไห้ไป อ่านแล้วอ่านอีกไม่เคยเบื่อเลย และเมื่อได้อ่าน ปณิธานของพระพุทธเจ้า จากหนังสือ “ทศชาติ” โดย ญาณวชิระ หรือ พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) จัดพิมพ์เป็นครั้งแรกโดย กองทุนพุทธานุภาพ ในปี พ.ศ.๒๕๔๙และพิมพ์ต่อเนื่องทุกปีมาจนถึงครั้งที่...
  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในครั้งนั้น

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (ตอนที่ ๑๒) “เรื่องของเสือและบทแผ่เมตตาของโยมแม่ใหญ่”

  “สมัยก่อน การศึกษาของเด็กในชนบทเป็นเรื่องยาก การบวชเรียนจึงเป็นโอกาสทางการศึกษาไปด้วย และหยั่งรากลึกลงกลายเป็นวัฒนธรรมการศึกษาของชนชาติ ทำให้เยาวชนอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัย ได้เรียนนักธรรม เรียนบาลี แล้วค่อยๆ พัฒนาเป็นเรียนวิชาอย่างอื่นเพิ่มเติม แต่การจะบูรณาการความคิดเข้ากับความรู้ด้านอื่นๆ ก็เป็นเรื่องยากมากเหมือนกันในยุคนั้น เพราะขาดหนังสือที่หลากหลาย”

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (ตอนที่ ๒๙) ความกตัญญูต่อแม่พ่อเป็นมงคลอันสูงสุด

  แท้จริงแล้วทุกๆ วันคือวันแม่และวันพ่อ เพราะแม่และพ่ออยู่ในตัวเรา ทุกอณูของเราก็คือท่าน ไม่ว่าท่านยังอยู่ หรือจากไป ท่านก็คือเรา และเราก็คือท่าน ความกตัญญูต่อท่านจึงเป็นเรื่องสำคัญมากในชีวิตกว่าสิ่งอื่นใด ทำให้ผู้เขียนระลึกถึงหนังสือ “หลักการทำบุญและการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน” โดยพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)  ตีพิมพ์เป็นครั้งที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙  ซึ่งเนื้อหาในเล่มเป็นจดหมายฉบับยาวสี่ฉบับที่ท่านเขียนถึงโยมพ่อใหญ่และโยมแม่ใหญ่ (คุณปู่กับคุณย่า) ของท่านเพื่อส่งทอดธรรมะที่ท่านปฏิบัติในระหว่างการบวชเรียนเพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณของท่านโดยตลอด มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์...
  ขอขอบคุณ ภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และควมมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ

  รำลึกวันวาน …มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (ตอนที่ ๒๘) “พระพุทธศาสนา” ประทีปแห่งปัญญาในสากลโลก

  พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (ปัจจุบัน สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์) , เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) และ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ) ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕  เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์เดินทางไปสังเกตการณ์พระพุทธศาสนาตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา  ตามคำนิมนต์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา โดยคณะผู้ร่วมเดินทาง ประกอบด้วย เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) วัดสระเกศฯ เป็นหัวหน้าคณะ, เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  (ช่วง วรปุญโญ) วัดปากน้ำภาษีเจริญ...
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) กับ พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร ) และ พระราชอุปเสณาภรณ์ ( สังคม ญาณวฑฺฒโน) และคณะสงฆ์ศิษย์วัดสระเกศฯ ในครั้งนั้น

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ ตอนที่ ๑๐ “ทิศทางทางความคิด”

  คนเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนเล็กคนน้อย หรือผู้ที่มีชื่อเสียง ไม่เว้นแม้แต่นักบวชผู้สละเรือนออกแสวงหาโมกขธรรมจนไร้ตัวตนแล้วก็ตาม   ย่อมมีที่มาของแรงบันดาลใจจากใครสักคนหรือหลายๆ คนเสมอ ตั้งแต่คุณพ่อ คุณแม่ บรรพบุรุษ ครูบาอาจารย์ และอาจเป็นจากหนังสือ ในการเป็นเบ้าหลอมทางความคิดให้เขาเติบโตขึ้นมา และอาจเป็นใครอีกสักคนบนโลกที่จะเป็นพลังให้ใครต่อใครมากมายมหาศาล  แม้ว่า เขาคนนั้น อาจไม่ได้โดดเด่น และอาจเลือนลับไปกับกาลเวลา ไม่มีใครกล่าวถึง แต่เขาย่อมมีคุณค่า และมีความหมายต่อใครอีกสักคนที่เขาอาจได้เขียนชีวิตฝากไว้ในหนังสือ รอวันที่ใครสักคนมาเปิดอ่าน และสร้างแรงบันดาลใจต่อไปไม่สิ้นสุด มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)...

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ ตอนที่ ๒๖ “บทบาทพระพี่เลี้ยง”

  ขอขอบพระคุณภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา และพระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ กาารบวช เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากในชีวิตคนๆ หนึ่ง เพราะเป็นหนทางอันประเสริฐที่พระพุทธองค์ฺทรงค้นพบว่า หนทางนี้ มีธุลีน้อย สามารถดำเนินชีวิตขัดเกลาตนไปจนถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้
  สามเณรเทอด วงศ์ชะอุ่ม

  รำลึกวันวาน… มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ ตอนที่ ๗ เณรน้อยในป่าใหญ่ ฝึกกรรมฐานกับพระป่า “ความอดทนเป็นสิ่งที่วิเศษ”

  วันนี้วันอาสาฬหบูชา วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ วันแห่งการตื่นรู้ของท่านพระอัญญาโกณฑัญญะ หลังจากได้ฟังพระพุทธองค์แสดง ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ว่าด้วยทางสายกลางที่นำไปสู่การพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง เป็นปฐมเทศนา เทศนากัณฑ์แรก ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ผู้คอยอุปัฏฐากเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงบำเพ็ญทุกรกริยาอย่างเอกอุเป็นเวลาถึง ๖ ปี จนสิ้นทุกข์ในสังสารวัฏอย่างแท้จริง ... ทำให้ผู้เขียนรำลึกถึงคำกล่าวของท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ว่า ทุกขสัจนั้นไม่ได้อยู่ที่ไหน มันอยู่ในใจนี้...

  TRENDING RIGHT NOW