Home มโณปณิธาน

มโณปณิธาน

  สามเณรเทอด วงศ์ชะอุ่ม

  รำลึกวันวาน… มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ ตอนที่ ๗ เณรน้อยในป่าใหญ่ ฝึกกรรมฐานกับพระป่า “ความอดทนเป็นสิ่งที่วิเศษ”

  วันนี้วันอาสาฬหบูชา วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ วันแห่งการตื่นรู้ของท่านพระอัญญาโกณฑัญญะ หลังจากได้ฟังพระพุทธองค์แสดง ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ว่าด้วยทางสายกลางที่นำไปสู่การพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง เป็นปฐมเทศนา เทศนากัณฑ์แรก ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ผู้คอยอุปัฏฐากเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงบำเพ็ญทุกรกริยาอย่างเอกอุเป็นเวลาถึง ๖ ปี จนสิ้นทุกข์ในสังสารวัฏอย่างแท้จริง ... ทำให้ผู้เขียนรำลึกถึงคำกล่าวของท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ว่า ทุกขสัจนั้นไม่ได้อยู่ที่ไหน มันอยู่ในใจนี้...

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ ตอนที่ ๒๔. ขุดเพชรจากพระไตรปิฎก จากเปลือกถึงแก่น สู่มรดกธรรม “คัมภีร์พระวิทยากร”

  การศึกษาพระไตรปิฎก เพื่อนำเข้าสู่ภาคการปฏิบัติจนสามารถนำตนเองออกจากกองทุกข์ได้ มีความหลากหลายเส้นทางประดุจการขึ้นภูเขานั้นมีหลายวิธี แต่เมื่อถึงยอดเขามองไปรอบทิศจึงรู้ว่า ไม่ใช่มีเพียงหนทางเดียวเท่านั้น ที่จะนำเราไปสํูจุดหมาย และผลจากการถึงจุดหมายปลายทาง...ทางธรรมนั้น ก็ไม่เหมือนทางโลก ในทางโลกอาจจะมีทุกอย่างที่ต้องการ แต่ทางธรรมกำลังบอกเราว่า แต่แล้วทุกอย่างก็ต้องจากไป เราก็จะไม่ทุกข์กับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาและก็ผ่านไป แม้แต่ตัวเราก็ต้องจากโลกนี้ไปในวันหนึ่งเช่นกัน มากไปกว่านั้น...
  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  รำลึกวันวาน… มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ ๑. กตัญญุตาบูรพมหากษัตริย์ไทย

  เมื่อเทียนเล่มหนึ่งถูกจุดขึ้น... แสงสว่างก็ปรากฏยังเทียนเล่มต่อๆ ไปไม่สิ้นสุด ในช่วงท้ายๆ ของการทำงานในนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์ และหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ผู้เขียนได้กราบขอสัมภาษณ์ประวัติของท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) อยู่หลายครั้ง หลังจากท่านเมตตาเขียนบทความอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙) ให้กับนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์ เป็นธรรมทานก่อนที่นิตยสารจะปิดตัวลง

  TRENDING RIGHT NOW