Home นิทานธรรมก่อนนอน

นิทานธรรมก่อนนอน

    ขอขอบคุณภาพจาก fb Suput Phonruksa กับ สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปีที่ ๘ ที่สวนโมกข์

    “บาตรเล็ก บาตรใหญ่” โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

    สามเณรน้อย​ถือบาตรใหญ่ พระอาจารย์ถือบาตรน้อย ความพอดีอยู่ที่การมอง สิ่งที่เรามองเห็นอาจจะไม่เป็นจริง เหมือนความคิดของเราที่ชักชวนให้คิดอย่างไรก็ได้ คำตอบอยู่ที่ใจทุกท่านแล้ว ชวนพิจารณา ... การที่เราไม่รู้จักตัวเองอย่างแท้จริง

    TRENDING RIGHT NOW