Home ท่องเที่ยวโลกกะธรรม

ท่องเที่ยวโลกกะธรรม

  พระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กับ ฝันที่เป็นจริงของชาวบ้าน ใน “โครงการเยี่ยมพระพบปะโยม” โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.

  การถอดบทเรียนการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโครงการเยี่ยมพระพบปะโยมในปี ๒๕๕๙ มาเล่าสู่กันฟัง ไม่เพียงเป็นการรำลึกความทรงจำเท่านั้น หากยังเป็นการทบทวนเพื่อที่จะพัฒนาในการลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจพระและช่วยเหลือชาวบ้านในสังคมพหุวัฒนธรรมต่อไปให้ดียิ่งขึ้น ดังที่กำลังจะเล่าย้อนไปในวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ที่พระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจกับพระสงฆ์และให้ธรรมะกับอุบาสกอุบาสิกาในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนใต้ ณ วัดป่าศรี โรงเรียนวัดป่าศรี บ้านป่าศรีหมู่ที่ ๓ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
  พุทธพลิกใจ ไทยพลิกโลก โดย พระมหา ดร.ขวัญชัย กิตฺติเมธี ดร.ป.ธ.๙

  พุทธพลิกใจ ไทยพลิกโลก พระสงฆ์สื่อธรรมอย่างไรในยุคออนไลน์ โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ดร.ป.ธ.๙

  ย้อนอดีตรำลึกความทรงจำ จุดกำเนิดแห่งการเผยแผ่ธรรมของพระสงฆ์ยุคใหม่ ให้ทันโรคทางใจแก้ไขทุกข์ของผู้คนให้ทันท่วงที... พุทธพลิกใจ  ไทยพลิกโลก พระสงฆ์สื่อธรรมอย่างไรในยุคออนไลน์ โดย พระมหาขวัญชัย  กิตฺติเมธี ดร.ป.ธ.๙            การก้าวไปข้างหน้าของงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคดิจิตอล มีความจำเป็นมากที่พระสงฆ์จะต้องมีความสามารถในการเผยแผ่ธรรมผ่านการสื่อสารในช่องทางต่างๆ ของสื่อออนไลน์เพื่อเป็นน้ำดีแทรกไว้ในสื่อร้อนๆ ที่กำลังพาคนหลงไปกระแสของอารมณ์จนทำให้ขาดสติ การสื่อสารอย่างมีสติ จะช่วยลดการเบียดเบียนกันอันจะเกิดจากอารมณ์เป็นส่วนใหญ่
  ๒. นาฬิกาเดินช้าๆ ที่ลาดับ โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

  นาฬิกาเดินช้าๆ ที่ลาดัก (เล ดาลัก ตอนที่ ๒) โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

  เพื่อเป็นการฝึกสติให้รู้ตัวทั่วพร้อม สัปดาห์นี้จึงขอนำผู้อ่านไปท่องเที่ยวให้เห็นธรรมระหว่างทางที่ดาลักกันต่อ อยากจะบอกว่า ยิ่งเราพิจารณาใคร่ครวญสิ่งใดก็ตามก่อนทำ เราจะค้นพบว่า นาฬิกาเดินช้าลง เช่นเดียวกับตอนนี้ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า “ Slow life at Leh Ladakh” ท่องเที่ยวโลกกะธรรม “นาฬิกาเดินช้าๆ ที่ลาดัก” (เล ดาลัก ตอนที่ ๒) โดย พระมหาขวัญชัย...
  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงผนวชเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๙ ทรงได้รับสมญานามจากพระราชอุปัชฌาจารย์ ว่า “ภูมิพโล”

  พระราชาผู้เป็นที่รัก โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

  ในช่วงเวลาแห่งความเศร้าเสียใจของคนไทยจากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ หรือเมื่อสามปีก่อน ตลอดเดือนนี้และวันต่อๆ ไป ก็ยังคงเป็นเวลาเดียวกับที่เราชาวไทยทุกท่านจะได้น้อมระลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ผู้เขียนจึงขอนำบทสัมภาษณ์ของพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ให้สัมภาษณ์รายการทีวีรายการหนึ่งทำให้เรากระจ่างแจ้งขึ้นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงมีคุณูปการต่อชาติ และพุทธศาสนาอย่างไร โดยขอสรุปบางตอนมาเล่าไว้ที่นี้ พระราชาผู้เป็นที่รัก
  หน้าที่ของพระวิทยากร โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.

  หน้าที่ของพระวิทยากร คือ การสร้างความร่มเย็นแก่โลก และสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.

  คราวที่แล้วเล่าเรื่องการจาริกไปยังดินแดนพุทธภูมิของพระสงฆ์ ในโครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  รุ่น ๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์  ประเทศอินเดีย (อ่านย้อนหลังได้ในบทความ พุทธพลิกใจ  ไทยพลิกโลก พระสงฆ์สื่อธรรมอย่างไรในยุคออนไลน์ )  โดยมีบันทึกในระหว่างการเดินทางกลับมาฝากผู้อ่านในทุกเพจฟอร์มของสื่อออนไลน์ ทั้งในโซเชียลมีเดียที่พระหลายๆ ท่านอาจมีเฟซบุ๊กเผยแผ่ธรรมะอยู่แล้ว ตลอดทั้งสื่อต่างๆ ที่ได้นำเรื่องราวของท่านไปลงในหนังสือพิมพ์บ้าง นิตยสารบ้าง ซึ่งเป็นบทความการเล่าเรื่องในดินแดนพุทธภูมิจากประสบการณ์ส่วนตัวไปพร้อมๆ กับการปรากฏของสภาวธรรมภายในจิต ผสานไปกับข้อมูลจากพระไตปิฎก ย่อมทำให้ผู้อ่านได้รับการเรียนรู้พุทธประวัติแต่ละช่วงตอนมีชีวิตชีวา น่าศึกษาเรียนรู้และน่าฝึกหัดขัดเกลาตนตามรอยพระพุทธองค์และพระอริยสงฆ์ในสมัยพุทธกาลมากยิ่งขึ้น
  ท่องเที่ยวโลกกะธรรม : ลาดัก ตอน ๑ พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

  บันทึกระหว่างทาง …เล ดาลัก (ตอนที่ ๑) หลง,พลาด หรือคลาดเคลื่อน โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

  บันทึกระหว่างทาง เล ดาลัก (ตอนที่ ๑) หลง,พลาด หรือคลาดเคลื่อน โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.          เหตุเกิดที่สนามบินเดลี ระหว่างทางของชีวิตการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือ การได้เรียนรู้สภาวะจิตใจเราเองตลอดการทำงานและการเดินทาง  เพราะไม่ว่าสิ่งที่เราทำจะดีอย่างไร แต่ถ้าเราไม่ได้น้อมมาพิจารณาภายในใจ ก็เท่ากับว่า เราหลงทางไหลไปตามสิ่งภายนอกอย่างเดียว นี้ประการหนึ่ง...
  โครงการพระนักเขีนยภาคเหนือ

  “เรียนรู้ทุกข์และออกจากทุกข์ไปด้วยกัน” พระวิทยากรรุ่นใหม่ กับกระบวนการสร้างสื่อธรรม เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้สังคม โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

  โครงการฝึกอบรมพระวิทยากร-จ.อุบลราชธานี “เรียนรู้ทุกข์และออกจากทุกข์ไปด้วยกัน” พระวิทยากรรุ่นใหม่ กับกระบวนการสร้างสื่อธรรม เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้สังคม โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.
  "กิจกรรมจุดเทียนอุดมการณ์" เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหลักของคัมภีร์พระวิทยากร : หลักสูตรพระวิทยากรกระบวนธรรม ถอดบทเรียนโดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ป.ธ.๙,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร มีแนวคิดที่เน้นการเสียสละ ตามหลักประโยชน์ หรืออัตถะ ๓ อย่างคือ อัตตัตถะ ประโยชน์ตน, ปรัตถะ ประโยชน์ผู้อื่น และ อุภยัตถะ ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

  “เปิดห้องเรียนธรรมะ บ่มเพาะปัญญาให้ตื่นรู้ สานอุดมการณ์ทางพระพุทธศาสนาให้มีลมหายใจ” โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

  จากคำอธิบายอัตลักษณ์พระวิทยากรกระบวนธรรม นอกจากที่เราเรียนรู้พระพุทธศาสนาเพื่อการขัดเกลากิเลสในตนเองแล้ว ก็ต้องช่วยผู้อื่นให้มีความรู้ในการดับทุกข์ในใจด้วยตนเองต่อไป เป็นการพึ่งตนพึ่งธรรมอย่างแท้จริง  สำหรับในด้านการเผยแผ่จะต้องทำอย่างไรจึงจะทำความเข้าใจอุดมการณ์ทางพระพุทธศาสนาให้เด่นชัดขึ้นสำหรับพระวิทยากรที่จะทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมต่อไป กิจกรรมจุดเทียนอุดมการณ์จึงเกิดขึ้นโดย ๑. มีหลักการ (ability) ๒. ประสานศรัทธา (confidence) และ ๓....

  “ศาสนิกสัมพันธ์” ถอดบทเรียนอันล้ำค่า “เยี่ยมพระพบปะโยม” โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.

   Socially Engaged Buddhism พระพุทธศาสนาเพื่อรับใช้สังคม คำนี้แท้จริงแล้วไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในยุคนี้ หากย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาล นับตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงอันประเสริฐ พระองค์มิได้ประกาศศาสนา หากแต่พระองค์ทรงประกาศความจริง ความจริงในกายใจที่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม เมื่อพบก็คือสิ่งเดียวกัน อนิจจัง...

  “ไม่มีใครไร้คุณค่า ถ้าเรายังคงรักกัน” : พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

  การทำงานของพระธรรมทูตอาสา เราทำงานกันตามปณิธานพระพุทธองค์ว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริกไป เพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมาก” ... "ไม่มีใครไร้คุณค่า ถ้าเรายังคงรักกัน" โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี...

  TRENDING RIGHT NOW