Home จาริกบ้านจารึกธรรม

จาริกบ้านจารึกธรรม

  พระครูนิโครธรรมาภรณ์ ( หลวงตาเอนก ยสทินฺโท ) ขอขอบคุณ ภาพจาก fb สามเณรปลูกปัญญาธรรมปีท่ ๗

  ห้องเรียนธรรมะบนดินแดนอีสานใต้ เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๗” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  บทความที่แล้วกล่าวถึง “ต้นไม้ผลิใบ ธรรมะผลิบาน เบื้องหลังสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๖”  ได้เล่าถึงบทสรุปของการเรียนธรรมะ ผ่านกระบวนการเรียนการสอน เรียนรู้วิถีชีวิตของความเป็นสามเณรภายใต้แนวคิด “รักตน-รักคน-รักโลก-รักจักรวาล” เพื่อค้นหาและเข้าใจความหมายที่แท้จริงของ “ความรักจักรวาล” ห้องเรียนธรรมะบนดินแดนอีสานใต้ เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๗” โดย พระมหาอภิชาติ...
  เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๖" โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  ต้นไม้ผลิใบ ธรรมะผลิบาน… เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๖” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  สัปดาห์ที่แล้ว พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท พระวิทยากรจากกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม เล่าเรื่อง “เสียงของครูผู้อยู่ประจำกุฏิ” ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตา กรุณา ให้ความรักก่อนความรู้จนเกิดการเปลี่ยนแปลงของ"สามเณรปลูกปัญญาธรรม" ภายในเวลาหนึ่งเดือน จริงหรือ มาดูกันว่า ธรรมะเปลี่ยนแปลงคนได้จริงหรือเปล่า... ขอขอบคุณภาพจาก fb พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท กับ โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปีที่...
  ขอขอบคุณ ภาพจาก fb พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปีที่ ๖

  เสียงของครูประจำกุฏิ เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๖” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  กระบวนกานสอนเด็กคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพที่คุณพ่อคุณแม่น่าเรียนรูู้ ผ่านการบวชเรียน...และกลับไปต่อยอดที่บ้าน... เสียงของครูประจำกุฏิ เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๖” พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท  วัดทองนพคุณ คลองสาน กรุงเทพฯ วันก่อนจบโครงการได้ฟังคณะพระอาจารย์พี่เลี้ยงที่อยู่ดูแลสามเณรประจำกุฏิได้พูดสะท้อนถึงสามเณรทั้ง ๑๒ รูป...
  คณะสงฆ์กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม ในยุคเริ่มแรก

  ทุกการเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนา กับการปิดทองหลังพระของ “กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม”

  ทุกการเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนา กับการปิดทองหลังพระของ “กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม” ...เปิดหูฟังอย่างตั้งใจ ฟังหูไว้หูในทุกทุกเรื่อง อย่าหุนหันโกรธง่ายกลายขัดเคือง ฟังเนืองเนือง ฟังด้วยดีมีปัญญา
  ขอขอบคุณภาพจาก fb สามเณรปลูกปัญญาธรรม

  บัณฑิตน้อยซึมซับบทเรียนชีวิตล้ำค่า …เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๖” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  เมื่อบุญบวชมาถึง อะไรๆ ก็ห้ามไม่อยู่ วันพืชมงคล ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๖ ย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาล วันที่เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงมีอายุได้ ๗ ชันษา ทรงปลีกวิเวกไปนั่งทำสมาธิที้ใต้ต้นหว้า จนพบความสงบอันนุ่นนวลอ่อนโยนในฌาณที่ ๑ จิตใจพระองค์เปิดกว้าง ปัญญาก็ปรากฎ ทรงเห็นการเกิดของสรรพชีวิต เห็นความเชื่อมโยงของชีวิตน้อยใหญ่ในแผ่นดิน พระองค์ทรงสงสัยว่า สัตว์เล็กใหญ่กับตัวเรา...
  ขอขอบคุณภาพจาก สามเณรทรูปลูกปัญญา

  ห้วงเวลาแห่งการพัฒนาตน เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๕” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  ย้อนเวลาหาอดีตการเรียนรู้ของสามเณรน้อย กับพระวิทยากรกลุ่มเพื่อชีวิตที่ดีงาม บนเส้นทางการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของเด็กๆ ที่ผ่านการบวชเรียน... ห้วงเวลาแห่งการพัฒนาตน เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๕” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท  วัดทองนพคุณ คลองสาน กรุงเทพฯ...
  อาจารย์พระครูประโชติรัตนานุรักษ์

  “ความดีไม่ลาลับหายไปจากสายใจ” พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ที่ข้าพเจ้ารู้จัก (๙) โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  "กาลเวลากลืนกินทุกสรรพสิ่ง แม้แต่ตัวของมันเอง เรื่องราวของพระอาจารย์พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ ก็เช่นเดียวกัน ค่อยๆ เลือนหายไป แต่มีสิ่งหนึ่งที่จะไม่หายไปคือ ความดีที่พระอาจารย์ท่านได้สั่งสมไว้ ความดีที่ท่านสร้างไว้กับผู้คน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ จะยังอยู่ในใจของผู้คน ดังคำพูดที่ว่า อันความดีทำไว้กับใครนั้น ไม่มีวันลับหายในภายหน้า กายอาจเคลื่อนลับหายจากสายตา ดีไม่ลาลับหายจากสายใจ "ความดีไม่ลาลับหายไปจากสายใจ" พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ที่ข้าพเจ้ารู้จัก (๙) โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  TRENDING RIGHT NOW