Home จาริกบ้านจารึกธรรม

จาริกบ้านจารึกธรรม

คณะสงฆ์กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม ในยุคเริ่มแรก

ทุกการเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนา กับการปิดทองหลังพระของ “กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม”

ทุกการเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนา กับการปิดทองหลังพระของ “กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม” ...เปิดหูฟังอย่างตั้งใจ ฟังหูไว้หูในทุกทุกเรื่อง อย่าหุนหันโกรธง่ายกลายขัดเคือง ฟังเนืองเนือง ฟังด้วยดีมีปัญญา
ขอขอบคุณภาพจาก fb สามเณรปลูกปัญญาธรรม

บัณฑิตน้อยซึมซับบทเรียนชีวิตล้ำค่า …เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๖” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

เมื่อบุญบวชมาถึง อะไรๆ ก็ห้ามไม่อยู่ วันพืชมงคล ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๖ ย้อนกลับไปในมสัยพุทธกาล วันที่เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงมีอายุได้ ๗ ชันษา ทรงปลีกวิเวกไปนั่งทำสมาธิที้ใต้ต้นหว้า จนพบความสงบอันนุ่นนวลอ่อนโยนในฌาณที่ ๑ จิตใจพระองค์เปิดกว้าง ปัญญาก็ปรากฎ ทรงเห็นการเกิดของสรรพชีวิต เห็นความเชื่อมโยงของชีวิตน้อยใหญ่ในแผ่นดิน พระองค์ทรงสงสัยว่า สัตว์เล็กใหญ่กับตัวเรา...
ขอขอบคุณภาพจาก สามเณรทรูปลูกปัญญา

ห้วงเวลาแห่งการพัฒนาตน เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๕” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

ย้อนเวลาหาอดีตการเรียนรู้ของสามเณรน้อย กับพระวิทยากรกลุ่มเพื่อชีวิตที่ดีงาม บนเส้นทางการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของเด็กๆ ที่ผ่านการบวชเรียน... ห้วงเวลาแห่งการพัฒนาตน เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๕” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท  วัดทองนพคุณ คลองสาน กรุงเทพฯ...
อาจารย์พระครูประโชติรัตนานุรักษ์

“ความดีไม่ลาลับหายไปจากสายใจ” พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ที่ข้าพเจ้ารู้จัก (๙) โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

"กาลเวลากลืนกินทุกสรรพสิ่ง แม้แต่ตัวของมันเอง เรื่องราวของพระอาจารย์พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ ก็เช่นเดียวกัน ค่อยๆ เลือนหายไป แต่มีสิ่งหนึ่งที่จะไม่หายไปคือ ความดีที่พระอาจารย์ท่านได้สั่งสมไว้ ความดีที่ท่านสร้างไว้กับผู้คน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ จะยังอยู่ในใจของผู้คน ดังคำพูดที่ว่า อันความดีทำไว้กับใครนั้น ไม่มีวันลับหายในภายหน้า กายอาจเคลื่อนลับหายจากสายตา ดีไม่ลาลับหายจากสายใจ "ความดีไม่ลาลับหายไปจากสายใจ" พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ที่ข้าพเจ้ารู้จัก (๙) โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

TRENDING RIGHT NOW