Home จาริกบ้านจารึกธรรม

จาริกบ้านจารึกธรรม

  ให้ธรรมคำสอนขัดเกลา สู่เป้าหมายแห่งชีวิต เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๗” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  "ถ้าเรากลัวอะไร ให้เอากายเอาใจของเราไปอยู่ใกล้ๆ สิ่งนั้น แล้วให้สังเกตใจตัวเอง อะไรเกิดขึ้นให้มาอยู่กับลมหายใจตัวเอง" เรียนรู้จิต และฝึกใจให้กล้าแกร่ง กับบททดสอบมากมายในเวลาเดือนหนึ่ง บนหนทางแห่งการฝึกหัดขัดเกลาตนของสามเณรน้อย... กว่าจะผ่านพ้น จนได้ดี ...

  “สามเณรสิกขา” ของขวัญแห่งชีวิต เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๗” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท เล่าถึงกิจวัตร วัตรปฏิบัติตามวิถีของวัดป่าที่สามเณรได้ประพฤติปฏิบัติ สัปดาห์นี้ท่านเล่ารายละเอียดของสามเณรสิกขา ที่ทำให้เราทราบว่า วิถีแห่งพุทธบุตรของพระพุทธเจ้านั้นต้องฝึกตนเพียงใด กว่าจะรู้จักใจตนเองอย่างแท้จริง และเมื่อรู้จักใจตนเองแล้ว นี่แหละ คือของขวัญอันแท้จริงที่พระพุทธองค์มอบให้มนุษยชาติ เพื่อเป็นเครื่องมือในการดับทุกข์ในสังสารวัฏ ที่ยังไม่มีการศึกษาบนโลกใดจะไปถึง... หลวงตาอเนก พระครูนิโครธธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าไทรงาม จังหวัดอุบลราชธานี พระอาจารย์ใหญ่ โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๗ เน้นให้สามเณรทุกรูปต้องท่องบทสามเณรสิกขาให้ได้ และศึกษาให้เข้าใจ

  สามเณรน้อยฝึกตน ทนหิว เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๗” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  หลายสัปดาห์ก่อนเล่าถึงวิธีการแจกภัตตาหารของวัดป่าไทรงามไปแล้ว วันนี้พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท เมตตาเล่าวิถีของการฉันน้ำปานะที่นี่ หลายคนอาจจะคิดว่าการฉันน้ำปานะเฉยๆ คงไม่มีอะไรมาก เพียงแค่เอาน้ำที่ท่านอนุญาตให้ทำเป็นน้ำปานะแล้วก็ให้สามเณรได้ฉัน นั่งฉันตรงไหนก็ได้ แต่สำหรับวิถีวัดป่าสายหลวงปู่ชา สุภัทโท นั้นมีรายละเอียดตามพระวินัย

  ศีลธรรม คือชีวิต… เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๗” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  "การเตรียมตัวของลูกพุทธบุตรก่อนที่จะบรรพชาเป็นสามเณร นอกจากการท่องบทคำขอบรรพชาให้ได้แล้ว ต้องฝึกสำรวม กาย วาจา ใจ เปลี่ยนแปลงจริตนิสัย มีโอกาสมาแก้ไขในส่วนที่ไม่เหมาะไม่ควร เพื่อให้ดำเนินวิถีชีวิตไปตามพระธรรมวินัย" ทั้งหมดนี้ก็เพื่อการบ่มเพาะเด็กๆ ให้เรียนรู้จักตนเองจากด้านในอย่างแท้จริง
  พระครูนิโครธรรมาภรณ์ หรือ หลวงพ่อเอนก ยสทินฺโท เจ้าอาวาสวัดป่าไทรงาม จังหวัดอุบลราชธานี

  เพราะทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ? เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๗” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  เรียนรู้ความตั้งใจ กับความจริงที่จะต้องยอมรับ เมื่อเกิดการผิดหวัง หากทว่า การที่ได้เรียนรู้สภาวะของจิตใจ ด้วยสติ ความรู้ตัวทั่วพร้อม ไม่ว่าจะสมหวัง หรือ ผิดหวังนั้นสำคัญกว่า ... เพราะทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ? เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๗”
  พระครูนิโครธรรมาภรณ์ ( หลวงตาเอนก ยสทินฺโท ) ขอขอบคุณ ภาพจาก fb สามเณรปลูกปัญญาธรรมปีท่ ๗

  ห้องเรียนธรรมะบนดินแดนอีสานใต้ เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๗” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  บทความที่แล้วกล่าวถึง “ต้นไม้ผลิใบ ธรรมะผลิบาน เบื้องหลังสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๖”  ได้เล่าถึงบทสรุปของการเรียนธรรมะ ผ่านกระบวนการเรียนการสอน เรียนรู้วิถีชีวิตของความเป็นสามเณรภายใต้แนวคิด “รักตน-รักคน-รักโลก-รักจักรวาล” เพื่อค้นหาและเข้าใจความหมายที่แท้จริงของ “ความรักจักรวาล” ห้องเรียนธรรมะบนดินแดนอีสานใต้ เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๗” โดย พระมหาอภิชาติ...
  เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๖" โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  ต้นไม้ผลิใบ ธรรมะผลิบาน… เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๖” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  สัปดาห์ที่แล้ว พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท พระวิทยากรจากกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม เล่าเรื่อง “เสียงของครูผู้อยู่ประจำกุฏิ” ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตา กรุณา ให้ความรักก่อนความรู้จนเกิดการเปลี่ยนแปลงของ"สามเณรปลูกปัญญาธรรม" ภายในเวลาหนึ่งเดือน จริงหรือ มาดูกันว่า ธรรมะเปลี่ยนแปลงคนได้จริงหรือเปล่า... ขอขอบคุณภาพจาก fb พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท กับ โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปีที่...
  ขอขอบคุณ ภาพจาก fb พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปีที่ ๖

  เสียงของครูประจำกุฏิ เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๖” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  กระบวนกานสอนเด็กคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพที่คุณพ่อคุณแม่น่าเรียนรูู้ ผ่านการบวชเรียน...และกลับไปต่อยอดที่บ้าน... เสียงของครูประจำกุฏิ เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๖” พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท  วัดทองนพคุณ คลองสาน กรุงเทพฯ วันก่อนจบโครงการได้ฟังคณะพระอาจารย์พี่เลี้ยงที่อยู่ดูแลสามเณรประจำกุฏิได้พูดสะท้อนถึงสามเณรทั้ง ๑๒ รูป...
  คณะสงฆ์กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม ในยุคเริ่มแรก

  ทุกการเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนา กับการปิดทองหลังพระของ “กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม”

  ทุกการเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนา กับการปิดทองหลังพระของ “กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม” ...เปิดหูฟังอย่างตั้งใจ ฟังหูไว้หูในทุกทุกเรื่อง อย่าหุนหันโกรธง่ายกลายขัดเคือง ฟังเนืองเนือง ฟังด้วยดีมีปัญญา
  ขอขอบคุณภาพจาก fb สามเณรปลูกปัญญาธรรม

  บัณฑิตน้อยซึมซับบทเรียนชีวิตล้ำค่า …เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๖” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  เมื่อบุญบวชมาถึง อะไรๆ ก็ห้ามไม่อยู่ วันพืชมงคล ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๖ ย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาล วันที่เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงมีอายุได้ ๗ ชันษา ทรงปลีกวิเวกไปนั่งทำสมาธิที้ใต้ต้นหว้า จนพบความสงบอันนุ่นนวลอ่อนโยนในฌาณที่ ๑ จิตใจพระองค์เปิดกว้าง ปัญญาก็ปรากฎ ทรงเห็นการเกิดของสรรพชีวิต เห็นความเชื่อมโยงของชีวิตน้อยใหญ่ในแผ่นดิน พระองค์ทรงสงสัยว่า สัตว์เล็กใหญ่กับตัวเรา...

  TRENDING RIGHT NOW